6 C
Skoki
sobota, 23.01.2021

Z uwagi na epidemię koronawirusa i utrudniony Państwa dostęp do budynku Urzędu Miasta i Gminy Skoki stworzyliśmy Elektroniczną Tablicę Ogłoszeń, która jest odzwierciedleniem tablic ogłoszeń w naszym Urzędzie.

  1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Wodnej a ul. Kazimierza Wielkiego w Skokach” na terenie działek nr 527/1, 511/1, 521, 522, 523/4, 523/3, 525/4, 608, 572, 573/1, 573/2, 997/2, 981, 984, 670/2, 670/1, 667 położonych w Skokach, gm. Skoki od 25.11.2020r. do 10.12.2020r
  2. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” przewidzianej do realizacji na terenie działki ozn. nr ewid. 610/1 obręb Potrzanowo, gmina Skoki od 02.12.2020r. do 17.12.2020r.
  3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” przewidzianej do realizacji na terenie działki ozn. nr ewid. 595 obręb Potrzanowo, gmina Skoki od 02.12.2020r. do 17.12.2020r.
  4. Obwieszczenie o wysłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”, przewidzianej do realizacji na terenie działek ozn. nr ewid. 1163, 1082/19, 1082/10 położonych w Skokach, gmina Skoki, do uzgodnienia od 10.12.2020r. do 24.12.2020r.
  5. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie z wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” przewidzianej do realizacji na terenie działek ozn. nr ewid. 1163, 1082/19, 1082/10 położonych w Skokach, gmina Skoki od 14.12.2020r. do 29.12.2020r.
  6. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo w rejonie ulicy Skockiej, Zagajnikowej, Borówiec, Szkolnej, Bajkowej, Sezamkowej, Leśnych Skrzatów, Stare Potrzanowo i Smolarki od 31.12.2020r. do 03.02.2021r.
Website Security Test
Skip to content