13.3 C
Skoki
poniedziałek, 26.10.2020

Z uwagi na epidemię koronawirusa i utrudniony Państwa dostęp do budynku Urzędu Miasta i Gminy Skoki stworzyliśmy Elektroniczną Tablicę Ogłoszeń, która jest odzwierciedleniem tablic ogłoszeń w naszym Urzędzie.

 1. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki od 17.08.2020r. do 16.09.2020r.
 2. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na obszarze wsi Rejowiec i Szczodrochowo od 16.09.2020r. do 21.10.2020r.
 3. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Rejowiec od 16.09.2020r. do 21.10.2020r.
 4. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Potrzanowie”, przewidzianej do realizacji na terenie działek ozn. nr ewid. 98, 54, 93, 92/22, 92/31, 94/31, 94/29, 399/1 położonych w Potrzanowie, gmina Skoki, od 16.09.2020r. do 30.09.2020r.
 5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji na terenie działek ozn. nr ewid. 1146/5, 1146/4, 1146/16, 1146/2, 1148, 1083/2, 1083/4, 1083/5, 1163, 1085/1, 1084/2, 1084/1, 1082/1, 1082/10, 1082/19, 1069/3, 1066/1, 1066/3, 1083/3, 1086/1 położonych w rejonie ul. Topolowej i Polnej w miejscowości Skoki, gmina Skoki od 18.09.2020r. do 03.10.2020r
 6. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Skoki – ul. Kościuszki, przewidzianej do realizacji na terenie działek ozn. nr ewid. 814/7, 813/5 położonych w Skokach, gmina Skoki od 02.10.2020r. do 17.10.2020r
 7. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Brzeźno od 06.10.2020r. do 04.11.2020r
 8. Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4kV w celu przebudowy „Przebudowy odcinka linii Rogoźno – Oborniki ETAP II” na terenie działek nr ewid. 148, 173, 9226 (działka powstała ze scalenia m.in. działki nr 9223) w Rościnnie od 08.10.2020r. do 23.11.2020r.
 9. Obwieszczenie o wysłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na terenie działek ozn. nr ewid. 1074/1, 1074/2, 1163 położonych w Skokach przy ul. Polnej, gmina Skoki, do uzgodnienia od 09.10.2020r. do 24.10.2020r.
 10. Obwieszczenie o wysłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii kablowej nn-0,4kV w celu przebudowy odcinka linii Rogoźno – Oborniki etap II, przewidzianej do realizacji na terenie działek ozn. nr ewid. 148, 173, 9226 położonych w Rościnnie, gmina Skoki, do uzgodnienia od 09.10.2020r. do 24.10.2020r
 11. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie z wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii kablowej nn-0,4kV w celu przebudowy odcinka linii Rogoźno – Oborniki etap II, przewidzianej do realizacji na terenie działek ozn. nr ewid. 148, 173, 9226 położonych w Rościnnie, gmina Skoki, do uzgodnienia od 12.10.2020r. do 27.10.2020r.
 12. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie z wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na terenie działki nr 595 położonej w Potrzanowie, gm. Skoki od 16.10.2020r. do 31.10.2020r
 13. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie z wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na terenie działki nr 610/1 położonej w Potrzanowie, gm. Skoki od 16.10.2020r. do 31.10.2020r.
Website Security Test
Skip to content