Obradujący, we wtorek 4 listopada 2012 roku członkowie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów w Skokach podsumowali działalność Oddziału za okres pięciu lat i udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi w składzie: Janina Szymańska – Przewodnicząca, Ewa Chudziak – Zastępca Przewodniczącego, Danuta Grzegorzewska – Sekretarz, Iwona Ranke – Skarbnik, Aurelia Ludzkowska – Członek Zarządu ds. kulturalnych i Elżbieta Zywert – Członek Zarządu ds. socjalnych członków.

1-IMG_2737 2-IMG_2740

Głosowanie w sprawie absolutorium poprzedziły sprawozdania przedstawione przez:

  • przewodniczącą Zarządu Janinę Szymańską z działalności Zarządu,
  • skarbnika Iwonę Ranke z działalności finansowej
  • Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Elżbietę Kasprzak z oceny działalności finansowej Zarządu

Z w/w sprawozdań wynikało, że w okresie sprawozdawczym mimo, że imienny stan osobowy członków się zmienia – wielu z uwagi na stan zdrowia lub zgony nie ma już w Związku – ogólny bilans członków jest dodatni. W dniu 11.10.2007 roku, w momencie wyboru obecnie ustępującego Zarządu skocki Oddział Związku notował 161 członków, a na dzień 4 listopada wynosił 196 członków.

W okresie tym Oddział Związku pod kierownictwem ustępującego Zarządu podejmował wiele działań statutowych, organizował życie społeczne, kulturalne, turystyczno-wypoczynkowe i towarzyskie członków i uczestniczył w życiu społeczno-kulturalnym Miasta i Gminy Skoki. Szczególnie aktywna była tu dzielność skupiającego „emerytów” o zainteresowaniach śpiewaczych i muzycznych Zespołu Śpiewaczego „HARFA” pod kierownictwem Antoniego Wiśniewskiego. O życiu towarzyskim oraz o innej działalności „naszych emerytów” pisaliśmy i na bieżąco informowaliśmy wielokrotnie.

Działalność Oddziału i praca Zarządu zyskały też pozytywną ocenę w wypowiedziach gości uczestniczących w zebraniu: Starosty Wągrowieckiego Michała Piechockiego – skocki Oddział jest najliczniejszą organizacją skupiającą ludzi trzeciego wieku w powiecie wągrowieckim, Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa zabierającego głos również w imieniu uczestniczącego w zebraniu Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawy i w wypowiedzi Przewodniczącego Zarządu Okręgu Poznańskiego Związku w Poznaniu Henryka Zywerta.

Po ustaleniu procedur związanych ze zgłaszaniem kandydatur oraz z głosowaniem w głosowaniu jawnym wybrano członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej, które następnie ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Oddziału: Małgorzata Florysiak – Przewodnicząca, Witold Tokarski – Zastępca Przewodniczącego, Barbara Rochowiak – Sekretarz, Iwona Ranke – Skarbnik, Aurelia Ludzkowska – Członek Zarządu ds. kulturalnych, Aniela Zawidzka – Członek Zarządu ds. socjalnych Członków i Bogdan Gajewski – Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna: Elżbieta Kasprzak – Przewodnicząca, Wojciech Glinkiewicz – Zastępca Przewodniczącego i Urszula Orchowicz – członek.

Delegatem na Zjazd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Poznaniu wybrano Janinę Szymańską.

Zgodnie ze Statutem Oddziału nowo wybrane władze będą kierować i współorganizować działalność Oddziału Rejonowego Związku w okresie najbliższych 5 lat.