8 kwietnia Orkiestra Dęta OSP w Skokach miała zaszczyt wystąpić na IV Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka, który odbył się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Zaproszenie Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP – pana Stefana Mikołajczaka orkiestra przyjęła z ogromną radością jednocześnie traktując je jako duże wyzwanie i odpowiedzialność tym bardziej, że w tym roku przypada 150-ta rocznica powstania Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych.

Zjazd OW ZOSP RP odbywa się raz na pięć lat. Mieliśmy okazję spotkać tam przedstawicieli władz krajowych Związku OSP RP na czele z prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP premierem Waldemarem Pawlakiem (na zdj.) W Zjeździe uczestniczyli również jako goście licznie przybyli przedstawiciele władz administracji publicznej, organizacji społecznych, instytucji i firm: Krystyna Łybacka – posłanka do Parlamentu Europejskiego, Piotr Florek – senator RP, Wojciech Jankowiak – wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski – wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i inni.

Oprawa muzyczna Zjazdu, którą powierzono naszej orkiestrze, polegała na około półgodzinnym występie przed częścią oficjalną oraz na zagraniu Hymnu Państwowego i Hymnu Związku OSP RP podczas części oficjalnej. Ze swojego zadania Orkiestra Dęta OSP w Skokach wywiązała się bardzo dobrze zbierając pochlebne opinie.

Należy również dodać, że Zarząd OW OSPRP na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się wyłaniając Prezydium. Na czele Zarządu ponownie stanął Stefan Mikołajczak. Wiadomość tą przyjęliśmy z wielką radością.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie na FB.
(fot. Stanisław Sowa)