Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach w dniu 1 lutego odebrali nowy samochód pożarniczy. Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu Peugeot jest wyposażony w agregat wysokociśnieniowy i zbiornik wody – 200 l. Pojazd ten jest fabrycznie nowy oraz spełniający wszelkie normy techniczne dot. bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, życia i mienia. Zakup wozu strażackiego został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 140 000, 00 zł oraz Gminy Skoki 60 000, 00 zł.

Nowy samochód w znaczny stopniu usprawni i zwiększy gotowość bojową jednostki OSP Skoki.

Małgorzata Woźna