W sobotę, 10 marca Skoki odwiedził ks. abp Józef Kowalczyk, Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski. Była to wizyta związana z pełnionym urzędem – ks. Prymas dokonał wizytacji kanonicznej parafii pw. Św. Mikołaja bpa.

Po przybyciu do naszego miasta, ks. Prymas złożył wizytę w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, gdzie spotkał się z jego członkami.

Następnym punktem programu wizyty było spotkanie ks. Prymasa z przedstawicielami parafii – osobami działającymi w Radzie Duszpasterskiej i Radzie Ekonomicznej. Członkowie rad oczekiwali przybycia ks. Prymasa przed kościołem pw. św. Mikołaja bpa. Tu ks. Prymas przywitał się z zebranymi. Wewnątrz świątyni ks. proboszcz Karol Kaczor zapoznał Dostojnego Gościa z postępem prac przy renowacji kościoła oraz planami na przyszłość. Następnie zebrani przeszli na plebanię gdzie kontynuowano spotkanie.

Na godzinę 14:15 zaplanowano modlitwę na miejscowym cmentarzu. Plany pokrzyżowała nieco pogoda i przez padający deszcz modlitwa została odmówiona w kaplicy. Następnie ks. Prymas nawiedził groby Kapłanów spoczywających na cmentarzu oraz grób Rodziców ks. abpa Mariana Przykuckiego.

O godzinie 15:00 ks. Prymas spotkał się w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła z dziećmi oraz rodzicami, którzy przynieśli niemowlęta. Spotkanie miało radosny przebieg. Dzieci powitały ks. Prymasa śpiewem, a następnie zadawały Gościowi pytania. Na zakończenie ks. Prymas błogosławił indywidualnie dzieci, oraz ich rodziców.

O godzinie 16:00 ks. Prymas spotkał się z przedstawicielami lokalnego samorządu, dyrektorami szkół, przedszkola, oraz osobami zaangażowanymi w życie parafii.

Na godzinę 18:00 zaplanowano kulminacyjny punkt wizytacji – Mszę świętą z udzieleniem sakramentu bierzmowania. Po przybyciu ks. Prymasa do świątyni i powitaniu w przedsionku kościoła nastąpiło uroczyste wprowadzenie. Ks. Prymas po krótkiej modlitwie wysłuchał sprawozdania ks. Proboszcza, w którym zawarto charakterystykę parafii, działalność duszpasterska, statystyki, oraz sprawy materialne związane w sposób szczególny z remontem kościoła pw. św. Mikołaja bpa. Następnie rozpoczęła się Msza św. w czasie której Metropolita skierował szczególnie słowo do młodzieży. Po homilii młodzież z III klasy Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie otrzymała z rąk ks. Prymasa sakrament bierzmowania. Pod koniec uroczystej liturgii wierni złożyli ks. Prymasowi podziękowania i życzenia z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa. Na zakończenie Mszy św. Ks. Prymas udzielił uroczystego błogosławieństwa.

autorzy zdjęć: Waldemar Wylegalski i Maciej Migasiewicz