Konkurs fotograficzny „Obiektywna Zielonka – na cztery pory roku” dobiegł końca, znamy laureatów – nagrodzonych i wyróżnionych. Organizatorem konkursu był Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, a tegoroczny Patronat nad konkursem objął Wójt Czerwonaka, Pan Mariusz Poznański. 2 grudnia 2011 r. w Czerwonaku obradowało Jury konkursu, w składzie którego znaleźli się: Elizeusz Cieślik – Przewodniczący, Milena Kuleczka i Rafał Konieczny – członkowie, Małgorzata Kawka – członek honorowy – pomysłodawczyni idei Konkursu oraz Patrycja Owczarzak – sekretarz i przedstawiciel Organizatora. Spośród 42 zgłoszeń Jury zakwalifikowało 36 i poddało ocenie w sumie 250 prac.

Ocena trwała kilka godzin, a w konsekwencji do ścisłego finału zakwalifikowali się następujący autorzy zdjęć (w kolejności alfabetycznej):

Mirosław Grobelski, Magdalena Kozłowska, Marek Knobel, Krzysztof Schudy, Marek Tyll, Maciej Pachowicz, Janusz Polański. Jury pozostawia sobie przyjemność poinformowania o przyznaniu poszczególnych miejsc w każdej z Kategorii podczas uroczystego wręczenia nagród, jakie będzie miało miejsce 20 grudnia 2011 r. w Sali Sesyjnej w CRiKF AKWEN w Czerwonaku (ul. Leśna 6) o godzinie 17.00. Poza nagrodami głównymi, Jury postanowiło też wyróżnić szereg zdjęć, a zatem liczba nagrodzonych będzie znacznie większa. W ramach spotkania wieńczącego Konkurs przewidziano krótkie „warsztaty” fotograficzne, które będą polegać na fachowej ocenie wybranych zdjęć, której dokona Przewodniczący Jury, Elizeusz Cieślik.

Jury podkreślało podczas obrad wysoki poziom prac i trudność z ostatecznym wyborem.

Największą popularnością wśród autorów cieszyła się kategoria „Jesień”, najmniej zdjęć przysłano w kategorii „Zima”. Jeśli chodzi o zakresy tematyczne, pula poszczególnych zdjęć kształtowała się na podobnym poziomie, z tendencją do pejzażu oraz fauny i flory.

Przedział wiekowy amatorów był również niezwykle interesujący – najmłodszy uczestnik miał 8 lat, najstarszy 73. 90% zgłoszeń wpłynęło do Biura Związku w tygodniu poprzedzającym zakończenie Konkursu. Podsumowując Konkurs, jego czwartą edycję po kilku latach przerwy – Związek zyskał doskonałe zdjęcia, które będą perełkami naszych najbliższych wydawnictw. Puszcza Zielonka została uchwycona w wielu nowych, nietypowych kadrach, które z pewnością przyczynią się do podniesienia jej oryginalności.

Uczestnikom serdecznie dziękujemy – osoby, które zakwalifikowały się do Konkursu zostaną zaproszone listownie na uroczyste zakończenie Konkursu w Czerwonaku.