To motto przewodnie spotkania w dniu 20.11.2011 roku członków Kola Gospodyń Wiejskich w Świetlicy w Grzybowicach.

Inicjatorką spotkania była pani Danuta Strzelczyk, Członek Rady Sołeckiej Grzybowa, która podjęła się trudnego zadania reaktywowania KGW w Grzybowicach. Zaproszono wszystkie panie, które kiedyś aktywnie działały w KGW oraz panie zainteresowane w przyszłości odnowieniem Koła. Na zaproszenie także przybyli: pani Małgorzata Zaganiaczyk – radna Gminy Skoki, pan Edmund Lubawy – redaktor „Wiadomości Skockich” i wielokrotny gość KGW w latach minionych oraz pan Ryszard Kobus w imieniu Urzędu Miasta i Gminy Skoki, który to Urząd objął patronat nad całym przedsięwzięciem. Wszystkich gości powitał gospodarz spotkania pan Andrzej Zaranek Sołtys wsi Grzybowo i Grzybowice. Następnie pan Ryszard Kobus w imieniu pana Burmistrza Tadeusza Kłosa i swoim złożył najlepsze życzenia wszystkim uczestnikom spotkania i na dobry początek przekazał ogromny tort z pięknym cukrowym napisem „KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH GRZYBOWO I GRZYBOWICE”, a radna Gminy Skoki pani Zaganiaczyk – orędowniczka reaktywowania KGW, a także sponsorka spotkania zaproponowała swoją pomoc w organizacji różnych imprez oraz oprawę plastyczną. Całość spotkania dokumentował pan Lubawy.

Minutą ciszy uczczono pamięć członkiń które już nie żyją, a które pozostawiły po sobie głęboki ślad w działalności Koła. Tak było min., z długoletnią przewodniczącą tego Koła św.p. Anielą Lorkowską, społecznikiem, człowiekiem wielkiej charyzmy, tworzącą życie kulturalne na wsi organizującą rzeczy niemożliwe do zdobycia w ówczesnych latach PRL. Dzięki uprzejmości jej córki Danuty Mantaj, która udostępniła prywatne archiwum rodzinne można było odtworzyć zdjęcia i dokumenty dotyczące KGW. Na strychu Świetlicy w Grzybowicach odnaleziono liczne dyplomy uznania za działalność Koła. Najstarszy dyplom nosił datę – 10.06.1962 rok.

W miłej atmosferze wrócono do wspomnień, a powiększone czarno-białe zdjęcia z ostatniej imprezy, jaką były obchody 30-lecia Koła w 1987 roku oraz z przywracania przejezdności drogi w czasie trudnej zimy 1979/1980 dostarczały dodatkowych wzruszeń. Wielu obecnych gości rozpoznawało siebie i miejsca gdzie były one zrobione.

Powrót do korzeni.

Historia Koła, to jednocześnie historia Kółka Rolniczego i Świetlicy w Grzybowicach. To tutaj od czasów zaborów była szkoła podstawowa, a później, miejsce gdzie tworzyły się różne organizacje rolnicze min „Ludowy Zespół Sportowy” i tętniło życie kulturalne okolicznych wsi. Obydwie organizacje, tj. Koło Gospodyń Wiejskich i Kółko Rolnicze powstały w czerwcu 1957 roku. Inicjatorem ich powstania był ówczesny Sołtys, a później długoletni prezes Kółka Rolniczego Marcin Mikulski. Jako pierwszą przewodniczącą KGW wymienia się panią Komorowską z Grzybowa, ale seniorki Koła twierdzą, że to właśnie św.p. Aniela Lorkowska była tą pierwszą od początku utworzenia KGW.

Koło Gospodyń w Grzybowicach prężnie działało do 1989 roku, kiedy to nastąpiły przemiany ustrojowe w Polsce, a wszystkie organizacje zostały rozwiązane lub zawieszone. KGW w Grzybowicach nigdy nie zostało rozwiązane. Zabrakło osoby, która mogłaby dalej poprowadzić i kontynuować działalność. Na dzień dzisiejszy Koło liczy 32 członków.

Tak więc z aprobatą panie przyjęły propozycję Danuty Strzelczyk aby reaktywować Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Świetlicy w Grzybowicach i umówiły się na następne, „Spotkanie Opłatkowe” w grudniu. Już teraz myślą o kontynuacji tradycji, o wielu kursach, które pomogą im być nowoczesnymi gospodyniami, o przyciągnięciu młodzieży. Marzeń i pomysłów mają wiele i liczą na to, że własną pracą, z pomocą sponsorów oraz Gminy będą mogły je zrealizować, a w czerwcu 2012 roku będą mogły obchodzić 55-lecie istnienia KGW. A może Dożynki Gminne?

spotkanie_wiejskie_Grzybowo_3

spotkanie_wiejskie_Grzybowo_4

spotkanie_wiejskie_Grzybowo_5

spotkanie_wiejskie_Grzybowo_6

spotkanie_wiejskie_Grzybowo_7

spotkanie_wiejskie_Grzybowo_8

spotkanie_wiejskie_Grzybowo_9

spotkanie_wiejskie_Grzybowo_10