W sobotę 15 października 2011 r. sala skockiej OSP gościła uczestników Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wągrowcu. Delegatom wybranym na zjazdach gminnych OSP towarzyszyli: członkowie ustępujących władz oraz goście w osobach: kapelana braci strażackiej księdza kanonika Andrzeja Rygielskiego, Zastępcy Prezesa Zarządu Głównego – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP Stefana Mikołajczaka, Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu Zbigniewa Dziwulskiego, przedstawicieli władz samorządowych województwa, powiatu i gminy: Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jerzego Kado, Starosty Wągrowieckiego Michała Piechockiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Synorackiego, Burmistrzów i Wójtów Gmin powiatu wągrowieckiego oraz współpracujących z OSP stowarzyszeń: ZHP – Jerzego Mianowskiego i PCK – prezesa Jana Maćkowiaka.

Prezes Zarządu Powiatowego Andrzej Kuraszkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu, w trakcie którego minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów strażaków, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Golczyński sprawozdanie z pracy Komisji wraz z oceną pracy Zarządu za okres od 14 października 2006 r. do 15 października 2011 r.

Z w/w sprawozdań wyłonił się obraz działalności Oddziału Powiatowego OSP, według którego:

Na terenie Powiatu Wągrowieckiego działają 42 OSP, w tym typu „S” 34, w KSRG – 8. Liczba członków czynnych wynosi 1300, w tym mężczyzn – 1201, kobiet – 99. Członków wspierających 195, honorowych 97. Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 19, sekcji 22, członków 193, w tym dziewcząt 46, chłopców 147. Zarząd Powiatowy ściśle współpracuje z samorządami mieszkańców w zakresie ochrony mienia i bezpieczeństwa mieszkańców. Dąży do systematycznego wyposażenia OSP w podstawowy sprzęt ratowniczy, taki jak: samochody, motopompy, narzędzia hydrauliczne, piły mechaniczne oraz środki ochrony indywidualnej strażaków ratowników. Podejmuje działania zapewniające stały dopływ młodzieży do OSP i rozwój Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Z OSP Mieścisko współorganizuje każdego roku obóz szkoleniowo-sportowy, w którym uczestniczy 50 młodych strażaków. Dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Głównego oraz zaangażowaniu dh Prezesa Stefana Mikołajczaka w ramach unijnego programu „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na Wsi” w OSP Kakulin, Popowo Kościelne oraz Panigródz powstały Centra Kształcenia – Wioski Internetowe, które wyposażone zostały nie tylko w sprzęt komputerowy, ale i w programy edukacyjne na potrzeby szkolenia strażaków ochotników.

Młodzież bierze udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, który organizowany jest przy współudziale szkół podstawowych i gimnazjów. Druhowie z jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego uczestniczą w Regionalnych Seminariach „Ochrona przeciwpożarowa ważnym elementem bezpieczeństwa społeczności lokalnej”. Z okazji Dnia Strażaka wyróżniającym się strażakom nadawane są tytuły honorowe: Strażak Roku, Działacz Roku i OSP Roku na szczeblu gminnym i powiatowym. Organizowane są Dni Otwarte Strażnic, capstrzyki, festyny strażackie, spotkania z młodzieżą oraz gminne i powiatowe obchody Dnia Strażaka.

Strażacy ochotnicy uczestniczą w ramach podpisanych przez gminy umów partnerskich w spotkaniach ze strażakami z Niemiec oraz z Holandii. Biorą też udział w uroczystościach państwowych, samorządowych i kościelnych. Uczestniczą w różnego rodzaju akcjach, w tym w akcji honorowego krwiodawstwa oraz w działaniach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W swych działaniach współpracują z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i z policją.

Każdego roku na terenie innej gminy organizowane są Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, a w roku 2010 powiat wągrowiecki był gospodarzem Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP – drużyn kobiet i mężczyzn.

Wszystkie te działania, jak i osiągnięcia nie byłyby możliwe bez ofiarnej i rzetelnej, systematycznej pracy wszystkich jednostek i samych strażaków oraz pomocy ze strony Zarządu Wojewódzkiego OSP oraz Komendy Powiatowej PSP, samorządów gminnych i samorządu powiatowego mieszkańców. Stąd też w sprawozdaniu Prezesa znalazły się słowa podziękowania dla wszystkich wymienionych osób i instytucji.

Działalność Zarządu Powiatowego i całej braci strażackiej znalazła pozytywną ocenę w wystąpieniach uczestniczących w zjeździe gości, w tym w słowach księdza kanonika Andrzeja Rygielskiego, który zaprosił wszystkich na odprawianą przez siebie w kościele św. Wojciecha w dniu 30 października o godzinie 10.30 mszę świętą w intencji braci strażackiej.

W tej sytuacji naturalnym już się stało jednomyślne absolutorium dla ustępującego Zarządu, po którym nastąpiła część wyborcza Zjazdu.

W rezultacie wybrano nowy Zarząd i nowy skład Komisji Rewizyjnej, które ukształtowały się następująco:

Zarząd Powiatowy tworzą: Andrzej Kuraszkiewicz – Prezes, Marian Bodus, Grzegorz Manikowski i Dariusz Lipczyński – Wiceprezesi, Kazimierz Koliński – Sekretarz, Michał Mazurek – Skarbnik oraz członkowie: Tomasz Napieralski, Marian Witucki, Szymon Manikowski, Zbigniew Cholewiński, Paweł Dziuma, Stefan Mikołajczak, Andrzej Woźnicki, Roman Okoński, Mariusz Poprawski, Kazimierz Duda, Marek Gramza, Jan Kaczorowski, Leszek Baczyński, Jacek Michalak, Tadeusz Synoracki i Zbysław Thomas.

Komisja Rewizyjna działać będzie w składzie: Paweł Golczyński – Przewodniczący, Artur Szymczak – Wiceprzewodniczący, Marian Czerwiński – Sekretarz oraz członkowie: Bogusław Berka, Kazimierz Wiertel i Tadeusz Janas.

Delegatami na Zjazd Wojewódzki OSP wybrano Andrzeja Kuraszkiewicza i Grzegorza Manikowskiego, a Zarząd Powiatowy na pierwszym posiedzeniu swym delegatem do Zarządu Wojewódzkiego wybrał Stefana Mikołajczaka.

Wyżej wymienione istotne postanowienia poprzedziły odznaczenia i wyróżnienia oraz towarzyszące im podziękowania i wyrazy wdzięczności dla osób zasłużonych w działaniach na rzecz ochrony przeciwpożarowej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.

Przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odznaczeni zostali:

– „Złotym Znakiem Związku” – ksiądz kanonik – kapelan wągrowieckich strażaków Andrzej Rygielski,

– „Medalem Honorowym imienia Bolesława Chomicza” – Michał Mazurek, Kazimierz Wiertel, Andrzej Banaszyński i Bronisław Łukaszewski.

Udekorowania odznaczonych z upoważnienia Zarządu Głównego dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Stefan Mikołajczak, przy udziale Prezesa Zarządu Powiatowego OSP Andrzeja Kuraszkiewicza.

Przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego OSP w Poznaniu uhonorowani zostali:

Odznaką Honorową „Semper Vigilant” (Wiecznie Czuwający) – Zenon Urbański i Marian Bodus,

Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” – Jerzy Mianowski i Przemysław Majchrzak,

– Srebnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” – Michał Piechocki, Stanisław Wilczyński i Andrzej Bąk,

Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” –  Tadeusz Kłos, Tadeusz Synoracki, Tomasz Francuszkiewicz, Mieczysław Durski, Andrzej Szewczykowski.

Wręczenia Odznaki i Medali dokonali Stefan Mikołajczak i Andrzej Kuraszkiewicz.

– Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” przyznaną decyzją Kapituły Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Mieścisku – „Odznakę” tę, na ręce Mariana Bodusa, Prezesa Zarządu OSP w Mieścisku, wręczył Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jerzy Kado.

Zjazd zakończyło wspólne zdjęcie nowo wybranych władz i wspólny posiłek wszystkich jego uczestników, w trakcie którego były wspomnienia i plany przyszłych działań i zamierzeń na najbliższe pięć lat.

 

Podziękowanie
W imieniu Zarządu Powiatowego OSP
w Wągrowcu
i swoim własnym,
serdecznie dziękuję
Zarządowi Ochotniczej Straży
Pożarnej w Skokach
za wszelką pomoc okazaną
przy organizacji
Zjazdu Powiatowego OSP.

Prezes Zarządu Powiatowego OSP
Andrzej Kuraszkiewicz

Powiat_OSP

Powiat_OSP_1

Powiat_OSP_2

Powiat_OSP_3

Powiat_OSP_4

Powiat_OSP_6

Powiat_OSP_5

Powiat_OSP_7

Powiat_OSP_8

Powiat_OSP_9

Powiat_OSP_10

Powiat_OSP_11

Powiat_OSP_12

Powiat_OSP_13