Goszczący 4 października 2011 roku na zebraniu skockiego Oddziału Emerytów, Rencistów i Inwalidów Henryk Zywert – prezes Zarządu Okręgowego Związku w Poznaniu, działając z upoważnienia Zarządu Głównego Związku udekorował Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa „Złotą Odznaką Honorową” za wybitne zasługi dla Związku.

Na ręce Burmistrz Miast i Gminy złożona została również „Złota Odznaka Honorowa” dla Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

„Odznaki Honorowe” na wniosek skockiego Zarządu Oddziału popartego przez Zarząd Okręgowy w Poznaniu, przyznane zostały Uchwałą Zarządu Głównego w Warszawie w podziękowaniu za współpracę oraz szczególne wsparcie działalności socjalno – wypoczynkowej i kulturalnej seniorów.

Dekoracji towarzyszyły zabrzmiałe z sali gromkie „sto lat”, oraz gratulacje i życzenia dalszej współpracy.

Uroczysty charakter spotkania podkreślił występ Zespołu Emeryckiego „Harfa”, który pod kierownictwem Antoniego Wiśniewskiego zaprezentował nowy, repertuar.

Top