W Ochotniczych Strażach Pożarnych rozpoczął się okres zebrań sprawozdawczo-wyborczych, dniu 1 lutego br. o godz. 18 w Świetlicy Wiejskiej w Potrzanowie  odbyło się Zebranie sprawozdawczo-wyborcze miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Potrzanowie.

Po otwarciu zebrania, wyborze przewodniczącego (dh Stanisław Janecko), odczytaniu sprawozdań jednogłośnie przegłosowano absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Skład „starego” Zarządu:
Prezes – Stanisław Janecko – od roku 1991 (rezygnacja związku z wyborem na radnego)
Naczelnik – Piotr Białachowski – od roku 1991
Sekretarz – Paweł  Janecko
Skarbnik – Anna Białachowska
Gospodarz – Wiesław Łączyński

Komisja rewizyjna:
Janusz Owczarzak
Tomasz Liberski
Kamil Springer

Zgromadzeni dokonali wyboru nowych władz OSP i tak mamy nowy Zarząd OSP w Potrzanowie w składzie:
Prezes – Michał Bochyński
Vice Prezes – Zbigniew Maziarz
Naczelnik – Paweł Janecko
Vice Naczelnik – Miłosz Krysztofiak
Sekretarz – Łukasz Kantorski
Skarbnik – Tomasz Liberski
Gospodarz – Wiesław Łączyński
Komisja Rewizyjna przyjęła następujący skład:
Marcin Białachowski
Kamil SpingerWojciech Trąbka

W zebraniu uczestniczyło 48 osób w tym duża grupa młodzieży (15 osób)

Na zebraniu byli obecni:
Prezes Zarządu  Gminnego dh Dariusz Lipczyński
Komendant Gminny dh Marek Gramza
Radny Gminy Skoki  p Arkadiusz Sommerfeld.

stra_potrzanowo_7