31 stycznia br. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej zebrali się członkowie tutejszej jednostki wraz z zaproszonymi gośćmi, aby podsumować rok 2014 i wyznaczyć sobie nowe cele i zadania na przyszłość. Swoją obecnością zaszczycili szanowani goście w osobach:

  •          Druh Stefan Mikołajczak – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP;
  •          mł. bryg. Krzysztof Klupś – Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu;
  •          Pan Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta i Gminy Skoki;
  •          Pan Zbigniew Kujawa – Przewodniczący Rady Miejskiej;
  •          Pani Kinga Świder – Inspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej;
  •          Druh Marek Gramza – Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP.

Zebranie rozpoczął prezes OSP Skoki dh. Jan Kaczorowski, który polecił przewodniczącemu dh. Piotrowi Kaczmarkowi prowadzenie całości zgodnie z porządkiem obrad. W pierwszej kolejności swoje sprawozdanie przedstawił naczelnik dh. Roman Drews. Istotną informacją było pokazanie jak ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa jest jednostka w Skokach, która w 2014 roku interweniowała blisko 90 razy w różnego rodzaju działaniach, w których często zagrożone było życie ludzkie lub mienie. W mijającym roku nie zabrakło również ćwiczeń i warsztatów podnoszących kwalifikacje i umiejętności skockich druhów. W drugiej kolejności sprawozdanie odczytała druhna skarbnik Małgorzata Nogajewska, która przedstawiła zebranym przychody i rozchody związane z działalnością OSP. Ostatnie sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh. Daniel Greser, po którego podsumowaniu wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy. Druhny i druhowie zebrani w sali udzielili absolutorium jednogłośnie.

Zgodnie z porządkiem obrad następnym punktem było nadanie przez Walne Zebranie, zgodnie ze Statutem Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach, tytułu Członka Honorowego druhowi Stefanowi Mikołajczakowi za szczególny wkład w rozwój i umacnianie ochrony przeciwpożarowej. Przyszedł również czas na przemowy i podziękowania ze strony zaproszonych gości. Wielu pozytywnych słów uznania, za całokształt działalności skockiej jednostki nie szczędził Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP. Natomiast Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Krzysztof Klupś podkreślił jak istotną bazę sił i środków stanowi OSP Skoki w swojej 20. letniej działalności w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, z tej też okazji Komendant złożył na ręce Prezesa dh. Kaczorowskiego list gratulacyjny. Również Burmistrz Ziemi Skockiej Pan Tadeusz Kłos odniósł się w sposób szczególny dziękując za wkład i zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

I tak dziękując wszystkim członkom OSP dh. Kaczorowski wygłosił mowę końcową, w której podkreślił, że wiele z przedsięwzięć minionego roku nie byłoby możliwe gdyby nie dotacje i wsparcie finansowe z Gminy Skoki i Związku OSP RP. O tym jak wiele pracy czeka skockich strażaków w roku obecnym może świadczyć zamiar pozyskania niezbędnego samochodu do ratownictwa technicznego.

Piotr Kaczmarek


 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W niedzielę 8 lutego, na zebraniu sprawozdawczym spotkali się wędkarze zrzeszeni w Kole Wędkarskim nr 120 w Skokach. Z zaproszenia Zarządu Koła skorzystali i w zebraniu w charakterze gości udział wzięli:  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego Krzysztof Migasiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, przedstawiciel Zarządu Okręgu Poznańskiego PZW Krzysztof Mikołajczak i Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Krzysztof Jachna.

Zebranie rozpoczęto minutą ciszy ku czci zmarłych wędkarzy, byłych członków Zarządu Koła – Jana Babrakowskiego i Jana Szcześniaka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERANastępnie zgodnie z porządkiem obrad  zgromadzeni wysłuchali i mieli możność uczestniczyć w dyskusji nad sprawozdaniami z działalności organów statutowych Koła, tj: Rzecznika dyscyplinarnego, Sądu organizacyjnego, Wiceprezesa ds. młodzieży, Kapitana sportowego, Prezesa z działalności Zarządu oraz Skarbnika Koła i Komisji Rewizyjnej. Do przedstawionych sprawozdań członkowie nie mieli zastrzeżeń i akceptowali działalność Zarządu za rok 2014. Natomiast wszyscy z gości pozytywnie ocenili działalność tak Zarządu, jak i Koła i to zarówno jego działalność statutową, jak i pozastatutową dotyczącą udziału w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska i udziału w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym społeczności lokalnej. Pozytywnie też oceniano działalność Koła w zakresie organizacji imprez dla młodzieży oraz na rzecz współpracy międzynarodowej i współpracy z innymi stowarzyszeniami, głównie z Bractwem Kurkowym. Przedstawiciel Okręgu Poznańskiego szczególnie wysoko ocenił dobrą atmosferę panującą w Kole oraz współdziałanie z organami samorządowymi i z Bractwem Kurkowym i uznał, że z działalności skockiego Koła mogą brać przykład pozostałe Koła Okręgu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERATradycyjnie już w trakcie zebrania nagrodzono wyróżniających się w roku sprawozdawczym członków. W rankingu na Najlepszego Wędkarza Roku, którym objęto 15 wędkarzy startujących w zawodach: Na otwarcie sezonu, O tytuł Mistrza Koła oraz Spiningowych na Warcie i na jeziorze Maciejak, triumfował Zbigniew Pietrzak. II miejsce zajął Andrzej Szymkowiak a III Leszek Stoiński. Natomiast wśród objętych punktacją 4 wędkarzy juniorów tytuł Najlepszego Wędkarza zdobył Adrian Dudek, a na kolejnych miejscach uplasowali się: Roland Krzyżaniak, Tomasz Wełnic i Hubert Jaroszek

Decyzją Zarządu statuetką pamiątkową stanowiąca dowód uznania za dyspozycyjność i niezawodność udziału w Poczcie Sztandarowym Koła  w trakcie wszelkich uroczystości na terenie Miasta i Gminy Skoki uhonorowano Henryka Zywerta.

Wędkarze uchwalili też preliminarz budżetowy oraz plan pracy, które będą podstawą do działalności Zarządu w roku 2015. Poniżej podajemy stanowiący część tego planu – plan zawodów wędkarskich :

– 26 04. –  „Otwarcie sezonu” – jez. Rościńskie

– 10.05. – „Drużynowe Spławikowe Rejonu Vi” – jez. Roścńskie

– 24.05. – „ O tytuł Mistrza Koła” – jez. Rościńskie

– 31.05. –  „Dzień Dziecka” – Stawy u Leszka

– 4.07.  – „ O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki” – jez. Rościńskie

– 18.07. – „Aktywu Koła” – jez. Rościńskie

– 9.08. – „O Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki”-  jez. Rościńskie

– 6.09. – „O Puchar Kapitana Sportowego”-  jez. Rościńskie

– 20.09. – „Spiningowe” – rzeka Warta

– 18.10. – „Spiningowe” – jez. Maciejak i przyległe

– 15.11. – „O Puchar Prezesa” – jez. Maciejak i przyległe

Edmund Lubawy