W ostatnich dniach Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach było inicjatorem kilku ważnych uroczystości. Związane były one ze statutowymi turniejami, organizowanymi dla uczczenia uchwalenia Konstrytucji 3 maja oraz Zielonymi Świątkami, kiedy bractwo wyłania nowego króla. Wspólnym wyznacznikiem obu dat było połączenie teraźniejszości z kultywowaniem tradycji, nie tylko brackiej, lecz również skockiej.

Turniej trzeciomajowy poprzedzony został więc pierwszym od wybuchu II wojny światowej uroczystym apelem strzeleckim na skockim rynku. Głównymi elementami apelu było zawieszenie pamiątkowej tarczy na budynku, w którym mieszkał niegdyś zielonoświątkowy król kurkowy z 1926 r. Stefan Ślósarczyk, powstaniec wielkopolski, prezes Bractwa oraz OSP, a także, w drugiej części apelu, uroczyste ślubowanie członkowskie na sztandar, które złożył nowoprzyjęty brat Ireneusz Belter.

W turnieju głównym do tarczy zielonoświątkowej zwyciężył brat Jan Kamiński przed Januszem Królem i Krzysztofem Przykuckim, w turnieju Młodych Strzelców zwyciężył Dawid Chojnacki przed Tomaszem Przykuckim i Sebastianem Rosikiem, a w strzelaniu do tarczy darczyńców pierwsze miejsce zajął Krzysztof Jachna przed Stanisławem Grzegorzewskim i Tomaszem Przykuckim.

Kilka dni później kolejne uroczystości – tym razem związane z królewskim turniejem zielonoświątkowym.

W przeddzień Zielonych Świątek, w sobotę 10 maja, królowie kurkowi Krzysztof Migasiewicz i Michał Rosik, statutowe władze bractwa oraz krewni braci kurkowych sprzed 1939 r. uczestniczyli w kolejnym, piątym już spotkaniu z tradycją kurkowego ruchu strzeleckiego na Ziemi Skockiej. Odwiedziny siedziby Bractwa przy ul.Wągrowieckiej w Skokach, okazały się wspaniałą okazją do spotkania dawno nie widzianych znajomych i przyjaciół, którzy tego dnia mogli odszukać się na nowo po latach. Opowiadaniom i anegdotom o wydarzeniach sprzed lat, którymi szacowni goście dzielili się wspólnie nie było końca…

Następnego dnia, w niedzielę 11 maja, bracia udali się po ustępującego króla, by w jego towarzystwie, złożyć hołd powstańcom wielkopolskim spoczywającym na cmentarzu parafialnym w Skokach. W tej wzruszającej chwili byli z nami mieszkańcy Skoków oraz poczty sztandarowe, a także przedstawiciele skockiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, reprezentujący krewnych i rodziny powstańców. Po uroczystej mszy św. koncelebrowanej przez ks. proboszcza oraz zaproszonych duchownych, po pożegnalnym śniadaniu królewskim, wystawionym przez króla 2007 r. Krzysztofa Migasiewicza z małżonką Iwoną, po wmurowaniu kamienia węgielnego rozbudowy siedziby brackiej, turniej strzelecki pozwolił dopełnić się historii – wyłoniony został nowy zielonoświątkowy król na rok 2008. Został nim brat Jan Kamiński przed Alojzym Pacholskim – I rycerzem i ks.Karolem Kaczorem, który otrzymal tytuł II rycerza skockiego Bractwa.

Podziękowanie wszystkim Państwu za udział w ostatnich uroczystościach brackich – w zczególności wszystkim delegacjom zaprzyjaźnionych organizacji skockich, przekazuje piszący te słowa Krzysztof Jachna.