Stanie się to prawdopodobnie 13 kwietnia 2009 roku. Na ten dzień zaplanowane zostało uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej mieszkańców miasta i gminy Skoki, którzy zostali zamordowani w Katyniu w 1940 roku przez NKWD ZSRR.

Są to: podporucznik piechoty rezerwy Lech Józef Antoszewski, podporucznik rezerwy Aleksander Baranowski, posterunkowy Policji Państwowej Leon Bogunia, kapitan piechoty (służba stała w Korpusie Ochrony Pogranicza) Alojzy Boras, podporucznik piechoty rezerwy Wacław Buczkowski, kapitan piechoty służba stała Tadeusz Jeszke i posterunkowy Policji Państwowej Bronisław Smoliński.

Aby oddać Im należną cześć grupa osób* związanych z naszym miastem i rodzinami zamordowanych podjęła we wrześniu 2007 roku starania o umieszczenie odpowiedniej inskrypcji na drugim słupie bramy cmentarnej.
Do tej pory , w porozumieniu z burmistrzem i księdzem proboszczem ustaliliśmy miejsce i czas uroczystości. Nawiązaliśmy też kontakt z Federacją Rodzin Katyńskich w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Katyń w Poznaniu. Zredagowaliśmy treść inskrypcji przedyskutowaliśmy, w która wkomponowana zostanie urna z ziemią z Katynia. Wkrótce projekt ten zostanie oddany do konsultacji a następne do wykonania przez rzemieślnika. Aktualnie trwają prace nad redakcją not biograficznych, które na jesieni zostaną opublikowane na łamach „Wiadomości Skockich”. Najwięcej czasu pochłania gromadzenie i weryfikacja informacji dotyczących ofiar mordu. Myślimy o tym, aby uroczystość odsłonięcia tablicy była poprzedzona projektem edukacyjnym zrealizowanym przez uczniów naszych szkół. Wspólnie z biblioteką publiczną planujemy projekcję filmu Andrzeja Wajdy pt. „Katyń oraz zorganizowanie wystawy prezentującej tamte bolesne i tragiczne wydarzenia.
Być może Czytelnicy „Wiadomości Skockich” oraz strony internetowej znają jeszcze inne – poza wymienionymi tu – nazwiska skoczan ofiar mordu katyńskiego. Bardzo serdecznie prosimy o kontakt w tej sprawie.
Iwona Migasiewicz (tel. 061/ 81 24 170)

* W jej skład wchodzą: Sławomiła i Franciszek Baranowscy, Krzysztof Jachna, Bożena i Michał Kołpowscy oraz Iwona i Krzysztof Migasiewiczowie