Wtorek, 2 grudnia 2014, niby kolejne planowe , comiesięczne, a jakże inne, bardziej uroczyste zebranie Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach. Bo też powód takiej formy zebrania był szczególny. Świętowano Koralowy Jubileusz powstania i działalności Związku na terenie Miasta i Gminy Skoki.

Rocznica ta została dostrzeżona i doceniona przez uczestniczących w  zebraniu: Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Okręgu Poznańskiego Związku Emerytów -Marię Wietrzykowską, Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa, Sekretarza Gminy Blankę Gaździak i dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Elżbietę Skrzypczak, którzy pozytywnie oceniając wielokierunkową  działalność  Związku, nie tylko  na rzecz ludzi trzeciego wieku, na ręce Przewodniczącej jego Oddziału – Małgorzaty Florysiak złożyli podziękowania i gratulacje oraz i tradycyjne upominki i życzenia.

Świąteczny nastrój widać było też  przy  stolikach, na  których zagościła nie tylko tradycyjna kawa i herbata, ale i smaczne, świąteczne rogaliki.

Uroczystość Jubileuszowa nie mogła odbyć się bez przypomnienia działalności Związku w okresie minionych 35 lat, co w skondensowanej formie uczyniła Przewodnicząca Zarządu Małgorzata Florysiak. O działalności taj na bieżąco informowaliśmy czytelników. Dlatego dzisiaj wracając do historii odnotowujemy, że inicjatywa utworzenia Związku  Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach zrodziła się 17 grudnia 1979 r., a już 8 stycznia 1980 r. odbyło się jego zebranie założycielskie. Na zebraniu tym wybrano Zarząd w składzie: Adam Wasilewski – przewodniczący, Florian Konieczny – zastępca przewodniczącego, Józef Wołkow – sekretarz i Łucja Ranke – skarbnik.

Powstała wówczas komórka Związku stała się częścią Koła Miejsko – Gminnego  w Murowanej Goślinie. W kolejnych latach poszerzono skład Zarządu, a Adam Wasilewski  ciesząc się wielkim zaufaniem koleżanek i kolegów  pełnił swą funkcje tak długo jak mu na  to zdrowie pozwalało, tj. do roku  2002. Z kolei  na czele  Zarządu stali, w latach  2002 – 2007  Barbara Mocna, a w latach 2007 – 2012 Janina Szymańska. Od 4 grudnia 2012 r. strukturami Związku w Skokach kieruje i do uroczystości Jubileuszowych doprowadził je Zarząd w składzie: Małgorzata Florysiak – przewodnicząca, Witold Tokarski- zastępca przewodniczącego, Barbara Rochowiak – sekretarz, Iwona Ranke – skarbnik, Aurelia Ludzkowska – członek zarządu ds. kulturalnych, Aniela Zawidzka – członek Zarządu ds. socjalnych i Bogdan Gajewski – członek.

Od początku swej działalności skocka struktura  Związku rosła w siłę. Wciąż wzrastała  liczba  jej członków, poszerzał też się zakres jej oddziaływań, zainteresowań i inicjatyw, a  w roku 1991 powstał przy niej Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa”, który pod batutą swego założyciela i dyrygenta działa do dzisiaj. Przez wszystkie te lata  Związek podejmując  wiele działań społecznych, kulturalno –rozrywkowych, turystyczno- wypoczynkowych i towarzyskich dla swych członków, równocześnie uczestniczył we wszystkich przedsięwzięciach społeczno –kulturalnych organizowanych przez władze samorządowe Miasta i Gminy Skoki.

Działalność ta znajdowała uznanie Zarządu Okręgu Poznańskiego Związku, którego decyzją z dnia 1 stycznia 1996. nasza komórka uzyskała samodzielność i została podniesiona do rangi Koła, a w roku 2006 została przekształcona w Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach.

O działalności Związku w latach minionych na bieżąco informowaliśmy naszych czytelników. Dlatego dzisiaj w telegraficznym skrócie wspominamy jedynie tegoroczne ważniejsze poczynania naszych Emerytów:

Rok 2014, utartym już zwyczajem seniorzy rozpoczęli „Powtórką z Sylwestra”, tj. spotkaniem integracyjnym  przy tańcach i muzyce w sali Biblioteki Gminnej. W kolejnych zimowych tygodniach odbyły się jeszcze 2 tego rodzaju spotkania, w tym tzw. „Podkoziołek” na zakończenie Karnawału, a sezon zabawowy w miesiącu listopadzie zakończyły połączone z „Dniem Seniora” popularne „Andrzejki.”

Miesiące letnie wypełniło 6 spotkań integracyjnych o charakterze otwartym, tj. z udziałem seniorów nie zrzeszonych w Związku. Wszystkie połączone z muzyką, tańcami i grillem odbywane na Łowisku „U Leszka” i gromadzące ponad * 80 uczestników sfinansowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

Ważną pozycję w działalności Oddziału w okresie letnim stanowiły zapoczątkowane już w maju przedsięwzięcia o charakterze turystycznym i turystyczno wypoczynkowym. Wyprawy jednodniowe, rozpoczęła wycieczka do Kórnika połączona ze zwiedzaniem Arboretum i Kórnickiego Zamku oraz przejazdem statkiem po jeziorze Kórnickim, „Lipcowy kalendarz” wypełniła wycieczka-pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, a miesiąc sierpień zaowocował wyjazdem do Uzdrowiska w Inowrocławiu. Ten ostatni wyjazd ukierunkowany na poprawę stanu dróg oddechowych seniorów, wraz z poczęstunkiem został sfinansowany przez Samorząd Gminy Skoki.

Wielkim powodzeniem członków cieszyły się 2 wyjazdy 10 –cio dniowe o charakterze wypoczynkowym urozmaicone spotkaniami integracyjnymi i wycieczkami turystycznymi. Pierwszy z nich, w miesiącu czerwcu, zaprowadził uczestników do Rewala nad Bałtykiem, gdzie plażowanie i spacery nad morzem dopełniły 2 wieczorowe spotkania integracyjne oraz wycieczki do Międzyzdrojów i po okolicy Rewala. Natomiast celem drugiego – we wrześniu były góry, a konkretnie piękny Pensjonat w Brennej, który stanowił bazę wypadową nie tylko do zwiedzania okolicy. Stąd  odbywały się też wycieczki do „Chlebowej Chaty” w Górkach Małych, do Ustronia, Skoczowa i Pszczyny oraz do Cieszyna. Ta ostatnia, połączona z przejściem  do Czech i to nie tylko celem degustacji ulubionego przez Szwejka piwa. W program pobytu w Brennej wpisały się też mile widziane przez wszystkich 2 wieczory integracyjne.

Wszystkie te przedsięwzięcia cieszą się coraz większym zainteresowaniem  członków, a przykładem tego może być fakt, że miejsca na planowane w rok u 2015 wyjazdy stacjonarne do Krynicy Morskiej i do Kotliny Kłodzkiej zostały już niemal w całości zarezerwowane.

fot. Elżbieta Skrzypczak