Zbliża się wielka rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Skoki, jak wiele miejsc w naszym regionie, przygotowuje się do jej obchodów. Poszukujemy pamiątek, pogłębiamy wiedzę o powstaniu, przybliżamy sylwetki bohaterów. Korzystając z nowoczesnych środków komunikacji, do których zalicza się internet, poświęćmy życzliwe wspomnienie kolejnym postaciom tamtych wydarzeń…

Bolesław Lisiecki – powstaniec wielkopolski z Ziemi Skockiej. Urodził się 19 XI 1885 roku w Stawianach, gmina Skoki, jako syn Józefa i Stanisławy z Popielskich.
W czasie I wojny światowej wcielony do armii pruskiej w dniu 9 III 1915 roku, służył w 9. Regimencie Grenadierów. Ranny w czasie walk na froncie zachodnim, w 1932 roku otrzymał status inwalidy wojennego. Zdemobilizowany 2 XII 1918 roku, zgłasza się jako ochotnik do jednostki powstańczej. Bolesław Lisiecki pracował w okresie międzywojennym pracuje jako robotnik w młynie w Skokach. Żonaty z Weroniką z Pruchniewskich, z którą miał dziewięcioro dzieci, m.in.: synów Kazimierza i Kornela oraz córki: Teofilę, Irenę, Juliannę oraz Kunegundę.
Członek Związku Towarzystwa Powstańców i Wojaków Okręg w Bydgoszczy – organizacji skupiającej uczestników I wojny światowej i powstania wielkopolskiego.
Odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Odznaką Zasługi przyznawaną powstańcom przez Zarząd Obwodowy ZTPiW. Bolesław Lisiecki zmarł 30 III 1954 roku i pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Skokach.

Franciszek Jerzak – powstaniec wielkopolski z Ziemi Skockiej. Urodził się w 26 III 1889 r. w Bieganowie k.Wrześni w rodzinie Jana i Katarzyny z d.Łyskawa.
Uczestnik strajków szkolnych w trakcie nauki w szkole powszechnej w Bieganowie /1902 r./. Naukę kontynuował we Wrześni w szkole rolniczej. W latach 1908 – 1911 odbył zasadniczą służbę wojskową w wojskach kawaleryjskich w Torgau. Przed rokiem 1914 studiował rolnictwo w Halle, by po powrocie do kraju kierować gospodarstwem rolnym w Popowie Starym / okolice Śmigla/. Od 1914 roku w armii pruskiej. Uczestnik walk na froncie zachodnim: pod Verdun, Ypres i pod Dunkierką. Z frontu wraca w listopadzie 1918 r. , by już w końcu grudnia ochotniczo wstąpić do wielkopolskich oddziałów powstańczych. Uczestnik walk o Leszno oraz na odcinku Osieczna – Kąkolewo. W Lipnie Nowym w kompanii dowodzonej przez Franciszka Bryzę. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Odznaczony za udział w niepodległościowych kampaniach zbrojnych. W trakcie II wojny światowej wywieziony wraz z rodziną do Generalnej Guberni. Po wyzwoleniu przebywa na Ziemiach Odzyskanych, gdzie pracował jako kierownik Państwowych Nieruchomości Ziemskich. Na przełomie lat 40. i 50. nieustannie inwigilowany przez UB, wielokrotnie przesłuchiwany, aresztowany i więziony przez pół roku w areszcie w Słupsku. W połowie lat 50. wraca do Wielkopolski i osiedla się w Skokach. Franciszek Jerzak zmarł 11 VIII 1962 roku i pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Skokach.

27 grudnia 2003 roku, w 85. rocznicę wybuchu powstania, przed wejściem na teren cmentarza w Skokach odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą powstańcom z Ziemi Skockiej tam pochowanym – wśród kilkudziesięciu wymienionych na niej powstańców są również nazwiska Bohaterów: Bolesława Lisieckiego oraz Franciszka Jerzaka

co przekazuje Szanownym Czytelnikom

Krzysztof Jachna.