Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Kole PZW nr 120 w Skokach

Początek roku to czas rozliczeń działalności w roku minionym, podobnie rzecz miała się w gronie skockich wędkarzy, zebrali się oni w niedzielny poranek, 8 lutego aby podsumować miniony 2008 rok, wybrać nowe władze Koła i przedyskutować plan pracy na obecny rok.

Na uroczystym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym nie zabrakło zaproszonych gość: Burmistrza Miasta i Gminy Skoki pana Tadeusza Kłosa, Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego pana Krzysztofa Migasiewicza, Prezesa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach pana Krzysztofa Jachny, Prezesa Gospodarstwa Rybackiego w Skokach pana Ireneusza Beltra oraz przedstawiciela Zarządu Okręgu Poznańskiego pan Ryszarda Wachowiaka.

Na zebraniu odczytano sprawozdanie z działalności w 2008 roku, liczba członków Koła na koniec 2008 roku wynosiła 162 osoby, o 13 więcej niż w 2007 roku, jednakże niepokojący jest spadek młodzieży w Kole. Prezes podkreślił udaną wymianę z wędkarzami z zaprzyjaźnionych gmin z Niemiec i Holandii, oraz bardzo dobrą współpracę z przedstawicielami skockich władz.

Zebrani wędkarze udzielili jednogłośnie ustępującemu Prezesowi panu Alojzemu Pacholskiemu i członkom Zarządu absolutorium za działalność w mijającej kadencji.

Dokonano wyboru nowych władz, Prezesem został ponownie Alojzy Pacholski, jego zastępcami: Jerzy Ślósarczyk i Wojciech Kłosowski (ds. młodzieży), funkcję Skarbnika objął ponownie Zbigniew Kujawa, Kapitanem Sportowym został pełniący tę funkcję w poprzedniej kadencji Michał Futro, Piotr Ślósarczyk został odpowiedzialnym za sprawy dotyczące ochrony środowiska, a Marian Konrad ponownie został Gospodarzem Koła. Nowymi członkami Zarządu zostali panowie: Edmund Lubawy, któremu powierzono funkcję sekretarza Koła oraz Mariusz Kielma i Roman Tadeusz.

Wybrano także nowych członków do Komisji Rewizyjnej, jej Przewodniczącym został Jarosław Pachela, Zastępcą Przewodniczącego Marek Kubicki, Sekretarzem Mariusz Bałażyk, w skład komisji weszli także jej członkowie: Dariusz Bałażyk oraz Paweł Winkel. Ukonstytuował się także nowo wybrany Sąd Organizacyjny, na czele którego stanął Roman Dudek, jego zastępcą został Leszek Dudek, a członkiem Jan Herkt. Rzecznikiem Dyscyplinarnym Koła wybrano Piotra Babrakowskiego.

Dokonano także odznaczeń, i tak Odznakę Honorową „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa wielkopolskiego” otrzymali: Leszek Dudek, Jacek Dudek, Robert Nowak, Roman Tadeusz, Zbigniew Kujawa. Dyplomy „W uznaniu zasług dla wędkarstwa” przyznane przez Zarząd Główny PZW w Warszawie otrzymali: Zbigniew Pietrzak, Mariusz Kielma, Mirosław Kamiński, Romuald Dudek, Mariusz Bałażyk oraz Marian Bałażyk. Natomiast medale „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa” przyznane przez także przez Zarząd Główny otrzymali: Dariusz Bałażyk, Michał Futro, Andrzej Ludzkowski, Karol Neuman, Jarosław Pachela, Jerzy Ślósarczyk oraz Henryk Zywert.

Wyróżniono także wędkarzy, którzy zdobyli tytuł Najlepszego Zawodnika Zawodów Koła. Wśród Juniorów najlepszy wynik uzyskał Leszek Stawiński, a wśród Seniorów ponownie Andrzej Szymkowiak.
Omówiono także wysokość składki członkowskiej całorocznej, uprawniającej do wędkowania w wodach ogólnodostępnych PZW Okręg w Poznaniu w 2009 roku. I tak składka podstawowa pełna (wędkowanie z brzegu i łodzi) wyniesie 72 zł, składka ulgowa 41 zł, dla młodzieży do 16 roku życia 15 zł.

Przedstawiono także plan pracy w 2009 roku:
• Otwarcie sezonu 19 kwietnia
• Zawody spławikowe Rejonu VI 15 maja
• Zawody o Mistrza Koła 24 maja
• Wędkarskie Dzień Dziecka 30 maja
• Puchar Burmistrza (Dni Skoków) 20-21 maja
• Zawody Aktywu Koła 11 lipca
• Zawody gruntowe 6 września
• Zawody spinningowe na Warcie lub Skorzęcinie 4 październik
• Zawody spinningowo-żywcowe 15 listopada

Wszystkim wędkarzom życzymy ryby życia w 2009 roku.