Kolejny Jubilat „ujawnił się” koleżankom i kolegom i kolejne „Sto lat” z ust kilkudziesięciu członków Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zabrzmiało na zebraniu Oddziału. Tym razem adresatem życzeń w dniu 7 maja był świętujący 5 maja Jubileusz 80 urodzin Bolesław Mikołajczyk, powszechnie znany i szanowany „Boleś z Antoniewa”. Te zbiorowe i szczere życzenia poprzedzone zostały gratulacjami i życzeniami, które w imieniu „braci emeryckiej” na ręce Jubilata złożyli członkowie Zarządu Oddziału. Zgodnie z utrwalonym już zwyczajem Jubilat odwdzięczając się za pamięć obdarował wszystkich słodyczami.

Uczestnicząc we wspomnianym wydarzeniu i znając obecnego Jubilata od czasów gdy zawitał on na Ziemie Skocką w kilku słowach postaram się przybliżyć jego osobę. Bolesław Mikołajczyk urodził się w Rogoźnie, gdzie też w 1953 r. ukończył szkołę podstawową. W trakcie nauki w szkole średniej przebywał w Szczecinie i tam ukończył Technikum Wychowania Fizycznego. 1 września 1961 r. podjął pracę w charakterze wychowawcy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w  Antoniewie. Podnosząc kwalifikacje ukończył resocjalizację w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie, zyskał tytuł magistra i zajmując się wychowaniem trudnej młodzieży pracę tę z oddaniem wykonywał do przejścia w 1989 roku na emeryturę. Tutaj też wstępując w 1964 roku w związek małżeński z  pracującą w tym Ośrodku Janiną Szafrańską założył rodzinę, w której wychował córkę i syna. Wraz z żoną doczekał się też 4 wnuczek i 3 wnuczków oraz 1 prawnuczki i 1 prawnuczka. Po zmianach ustrojowych w Polsce pan Bolesław wykupił dawniejsze mieszkanie służbowe i ostatecznie związał się z Ziemią Skocką, tak że  nie wyobraża sobie życia gdzie indziej.

Bolesław Mikołajczak zawsze udzielał się społecznie, w trakcie pracy zawodowej aktywnie działał i inicjował pracę miejscowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, był Honorowym Dawcą Krwi i sędzią piłkarskim.  Zawsze też lubił kontakt z przyrodą a działając w Kole Wędkarskim zgłębił tajniki skockich wód.

Po przejściu na emeryturę zainteresowania społeczne kontynuował wraz z żoną w Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów i brał udział we wszelkiej jego działalności wraz z marszami, wycieczkami autokarowymi i rowerowymi włącznie. Dzisiaj z uwagi na stan zdrowia zmuszony jest nieco ograniczyć swą żywotność, ale nadal uczestniczy w działalności kulturalno rozrywkowej Związku, w wieczorkach tanecznych, spektaklach artystycznych i w wyjazdach do kina, a wyrażając zainteresowanie językiem polskim bierze czynny udział w wieczorach poezji.  Poza tym wolny czas spędza na czytaniu książek, a latem na pracy na działce i na ulubionym wędkowaniu na antoniewskim jeziorku.

Przyłączając się do życzeń składanych Jubilatowi życzę Mu pogody ducha i wiele lat szczęśliwego życia w rodzinie i wśród życzliwych ludzi.