Głos Wągrowiecki po raz kolejny organizuje plebiscyt „Rycerz Floriana 2018”.
Na liście znajduje się parę nazwisk skockich strażaków. Zachęcamy do czynnego uczestnictwa w głosowaniu.

Szczegóły na stronie Głosu Wągrowieckiego >>>

Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas Pikniku Strażackiego który odbędzie się 4 maja w Skokach. Plakat tej imprezy poniżej. Już dziś serdecznie na nią zapraszamy.