Nowa kadencja

W minioną sobotę odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej. Podsumowano pierwszą, czteroletnią kadencję.

Mamy nadzieję, że nie tylko w pamięci członków, ale też sympatyków naszej organizacji i naszego miasta jeszcze długo pozostanie choć kilka spośród licznych wydarzeń, których byliśmy pomysłodawcami i współorganizatorami. Zaliczamy do nich przede wszystkim: nabożeństwo ekumeniczne, upamiętnienie dawnych mieszkańców Skoków różnych wyznań, cykl wykładów z okazji jubileuszu miasta, cykl zajęć z dziećmi i młodzieżą, „Polonez na 100 par, orkiestra na 100 instrumentów, chór na 100 głosów”, sprzątanie zapomnianych cmentarzy, wspieranie prac archeologicznych w Dzwonowie i na cmentarzu braci czeskich w Skokach, zredagowanie i promocja przewodnika turystycznego „Skoki na sześć sposobów”, udział w realizacji filmu „Historia skockich Żydów” i uroczystości odsłonięcia pomnika na skockim cmentarzu żydowskim, spacer po Skokach i udział w grze ulicznej „Wyskocz do Skoków” spotkania autorskie z Marcinem Krzepkowskim, Marcinem Moeglichem i Jerzym Paluchem.  Uczestniczmy też w przedsięwzięciach i uroczystościach innych skockich organizacji i instytucji.

Członkowie Towarzystwa poszukują dokumentów, fotografii i publikacji związanych  z miastem i  gminą Skoki, dzięki czemu możemy  ciekawie i rzetelnie promować naszą małą ojczyznę.

W trakcie zebrania w tajnym głosowaniu wybrano też władze na nową kadencję 2019-2023. Skład zarządu pozostał w zasadzie niezmieniony i tworzą go nadal: prezes Iwona Migasiewicz, wiceprezes Dorota Mrozińska, skarbnik Bożena Kołpowska, sekretarz Maria Piotr-Malinowska, członkowie Danuta Kęsik i Adam Mroziński oraz nowo wybrana Małgorzata Dudek.  W komisji rewizyjnej ponownie będą pracować: przewodnicząca Jadwiga Ranke, Elżbieta Kasprzak i Dariusz Lipczyński. W skład sądu koleżeńskiego  również nadal wchodzą: Franciszek Baranowski i Janusz Król oraz nowo wybrany Kazimierz Guziana.

Walne Zebranie Członków TMMSiZS było po raz pierwszy okazją do uroczystego nadania tytułu członka honorowego. Godność tę otrzymał współpracujący z Towarzystwem prof. dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt.

Podczas spotkania zaprezentowano też kalendarz planowanych wydarzeń. Wśród nich jest na pewno kilka takich, które zaproponujemy wszystkim zainteresowanym mieszkańcom naszego miasta i okolic. Będziemy o tym Państwa informować na bieżąco, a dzisiaj już serdecznie zapraszamy.

W imieniu członków TMMSiZS – Iwona Migasiewicz
Zdjęcia: F. Szklennik, K. Migasiewicz

zdjęcia z walnego: