Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2017 przez Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka Alia.

logoTowarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA już po raz kolejny jako organizacja pozarządowa, partnerska o charakterze lokalnym realizowała działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2017), współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Bank Żywności pozwala dotrzeć z pomocą do osób i rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia, w tym do bezrobotnych, bezdomnych, ale także do osób niepełnosprawnych oraz rodzin wielodzietnych, których dochód nie przekraczał 200% kryterium dochodowego tj. na osobę samotną 1268 zł a na osobę w rodzinie 1028 zł. Pomoc żywnościowa otoczona jest szeregiem działań, takich jak na przykład warsztaty, spotkania z ekspertami czy też porady, mających na celu przezwyciężenie popadania w bezradność przez adresatów programu. Banki Żywności są globalną ideą pomocy potrzebującym, które swoje korzenia mają w USA w latach 60, do Europy dotarły na początku lat 80, a w Polsce pierwszy Bank powstał w 1993 roku w Warszawie. W 2014 roku Program realizowany był po raz pierwszy przez Towarzystwo Alia na terenie gminy Skoki.

Bank Żywności to z jednej strony sprawdzona i efektywna forma wsparcia, z drugiej natomiast również niezwykle skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne wymagające zaangażowania sztabu osób, instytucji oraz sprzętu. Realizacja programu w Skokach to zasługa bardzo udanej współpracy organizacji pozarządowych – Wielkopolskiego Banku Żywności, Towarzystwa ALIA, samorządu i jego instytucji – Burmistrza oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, a także pełnych poświęcenia wolontariuszy oraz ludzi dobrej woli, którzy wspierali to skomplikowane przedsięwzięcie.

Towarzystwo ALIA jest niewielką organizacją pozarządową, które nie dysponuje co prawda potężnym zapleczem organizacyjnym, ale posiada ogromny zapał do działania w postaci wolontariuszy oraz przyjaciół. Zaprocentowało to również i tym razem, co doprowadziło realizację programu do nieprzeciętnych rozmiarów i niezaprzeczalnego sukcesu.

Zaczęło się od spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, gdzie w listopadzie ubiegłego roku (2017) doszło do narady przedstawicieli Wielkopolskiego Banku Żywności dyrektor Katarzyny Bielawskiej oraz Justyny Popadiuk z prezesem Towarzystwa Antonim Kasicą, dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej Robertem Rogalińskim oraz z ramienia gminy burmistrzem Tadeuszem Kłosem i sekretarz Blanką Gaździak. Celem spotkania było znalezienie możliwości dalszego wsparcia skockich rodzin, które w ubiegłych latach mogły już korzystać z programu dającego realną poprawę sytuacji beneficjentów Programu. Towarzystwo ALIA gotowe kontynuować pracę dla społeczności, potrzebowało jednak wsparcia logistycznego, dającego szansę realizacji programu na odpowiednim poziomie. Burmistrz postanowił otoczyć przedsięwzięcie swoją opieką, umożliwiając realizację programu poprzez aktywne włączenie się w niezbędne działania. Dzięki życzliwości pana Franciszka Deminiaka, który udostępnił odpowiednią przestrzeń udało się zaaranżować magazyn z prawdziwego zdarzenia – we wcześniejszych edycjach na ten cel służyły dużo mniej komfortowe piwnice szkoły. Obszerne pomieszczenie na piętrze stwarzało jednak konieczność użycia specjalistycznego sprzętu, który będzie w stanie podać palety z żywnością. Wtedy po raz kolejny okazało się, że ALIA może liczyć na przyjaciół – ludzi dobrej woli takich jak pan Krzysztof Stoiński z firmy Krecik, który rozwiązał trapiący problem służąc swoim sprzętem oraz pracą. Kolejną przeszkodą wydawał się być sposób przechowywania produktów takich jak chociażby ser czy mleko, które wymagały odpowied­niej temperatury. Słowa o priorytetowym traktowaniu Programu dotrzymał Burmistrz wyposażając magazyn w lodówki, które umożliwiły utrzymanie świeżości produktów.

On sam zresztą wraz z panią sekretarz towarzyszył niejednokrotnie prezesowi Alii w przyjmowaniu dostaw żywności z Banku.

Dzięki sprawnej współpracy organizacji pozarządowych, gminy oraz ludzi zawsze gotowych do pomocy udało się już na koniec listopada ruszyć z programem zgodnie z przygotowanym harmonogramem, tak aby wydawanie produktów szło sprawnie i jak najbardziej komfortowo dla odwiedzających punkt osób. W realizację programu zaangażowało się 12 wolontariuszy, którzy poświecili swój wolny czas, angażując mnóstwo sił fizycznych, aby wesprzeć potrzebujących. Łącznie żywność wydawana była 30 razy, co pokazuje na ogrom czasu zainwestowanego przez wolontariuszy. Pięć dostaw produktów z Banku, 30 wydań, 333 rodziny objęte programem, to 1025 osób, wydano 6005 paczek żywnościowych o łącznej wadze 62,22320 ton żywności stawia realizację POPŻ w Skokach w czołówce Pomocy Żywnościowej w Wielkopolsce. Wydawane były produkty warzywne, owocowe i skrobiowe, cukier, dania gotowe, produkty mięsne, mleczne oraz olej rzepakowy. Za wzór może służyć również skocka współpraca, gdzie gmina i organizacje pozarządowe są partnerami, gdzie gdy trzeba sam kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej pomaga, gdzie burmistrz sam wychodzi z inicjatywą i czuwa nad realizacją programu, oraz gdzie osób o wielkich sercach nie trzeba ze świecą szukać, a same ofiarują swoją pomoc i wolontaryjną – niejednokrotnie ciężką – pracę po godzinach. Niejednokrotnie sami beneficjenci, widząc potrzebę wsparcia wolontariuszy, ofiarowali również swoją pomoc. Realizacja programu została zakończona w czerwcu 2018 roku, a cała żywność dostarczoną przez Wielkopolski Bank Żywności trafiła do beneficjentów programu. W ramach Podprogramu 2017 dla ponad 330 rodzin korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono w ramach działań towarzyszących: warsztaty ekonomiczne oraz kulinarne, w których wzięło udział 77 uczestników.

Kompleksowe podejście do wsparcia potrzebujących stawia Program Operacyjny – Pomoc Żywnościowa realizowany przez Banki Żywności w czołówce polskich programów pomocowych.

Pragnąc docenić wszystkich zaangażowanych w realizację Programu, Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA pragnie podziękować w pierwszej kolejności wolontariuszom którzy są sercem każdej organizacji pozarządowej. Paniom: Barbarze Drewicz, Hannie Walkowskiej, Joannie Walkowskiej, Ewie Szczepaniak, Iwonie Cieślowskiej Kurek, Eugenii Cieślowskiej, Marcie Górnej oraz Panom: Zbigniewowi Kowalewskiemu, Witoldowi Drewicz, Szymonowi Górnemu , oraz ludziom o wielkich sercach –Pani Annie Przykuckiej, Panu Franciszkowi Deminiakowi, Krzysztofowi Stoińskiemu (firma Krecik), Robertowi Tyll za pełną zaangażowania bezinteresowną pomoc. Panu Burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi oraz Pani Sekretarz Blance Gaździak za patronat i realne wsparcie. Panu Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Robertowi Rogalińskiemu oraz Paniom: Jolancie Ludzkowskiej, Karolinie Rohde, Małgorzacie Wojciechowskiej, Katarzymie Ciszewskiej i Marcie Jaśkowiak za zaangażowanie oraz wsparcie administracyjne. Pani dyrektor Wielkopolskiego Banku Żywności Katarzynie Bielawskiej oraz Justynie Popadiuk za zaufanie oraz służenie radami, a także wszystkim spotkanym ludziom, beneficjentom za nieskrywaną wdzięczność.

Szymon Górny