10 lat Stowarzyszenia „Wesołe Misie”

29.03.2014 minęło 10 lat wpisu Stowarzyszenia na listę Krajowego Rejestru Sądowego, jednak początek działalności to rok 1998, kiedy to ówczesny wikariusz ks. Sławomir Pawlicki, dostrzegł problemy osób niepełnosprawnych i ich rodzin. To on zainicjował comiesięczne spotkania na Mszy św. oraz spotkania przy ciastku i herbacie. Wiele radości przynosiły młodzieży organizowane spotkania opłatkowe, wielkanocne , baliki karnawałowe, wyjazdy. Po odejściu ks. Sławka, każdy kolejny wikariusz przejmował opiekę duchową nad Stowarzyszeniem.

10 lat temu „Wspólnota” mocą urzędową przekształciła się w Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” działające na terenie miasta i gminy Skoki. Obecnie w Stowarzyszeniu jest 37 osób niepełnosprawnych oraz 34 osoby to rodzice i opiekunowie.

W dziesiątą rocznicę rejestracji Stowarzyszenia na comiesięcznym spotkaniu „Wesołych Misi” gościliśmy osoby, które spotkaliśmy na naszej drodze. Ludzi, którzy wspierali i wspierają nas nadal dobrym słowem, nauką, sercem oraz tak ważną pomocą finansową i materialną: Burmistrza Miasta i Gminy Skoki p. Tadeusza Kłosa, Sekretarz Miasta i Gminy Skoki p. Blankę Gaździak, Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Skoki p. Zbigniewa Kujawę, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej p. Roberta Rogalińskiego, Proboszcza parafii Skoki ks. Karola Kaczora, Ks. Kanonika Romana Pioterka, Ks. Sławomira Pawlickiego, Ks. Jacka Wichłacza, Ks. Krzysztofa Burwiela – opiekuna duchowego Stowarzyszenia.

Nasze świętowane rozpoczęło się koncelebrowaną Mszą Świętą, po której udaliśmy się do sali OSP na wspomnienia przy kawie i ciasteczku. Tym razem był tort, za który dziękujemy panu Burmistrzowi i Radzie Miasta i Gminy w Skokach, pyszne owoce od pana Roberta Rogalińskiego, dekoracje od pani Zofii Gronowskiej, ciasto, kawę i upominki przygotowane przez członkinie Stowarzyszenia. Wielką niespodziankę sprawił ks. Sławek – wraz z pacynką Wiktorem pomogli w obdarowaniu młodzieży „zajączkowymi” słodkimi upominkami przekazanymi przez Fundację Wspierania Rozwoju Ruchowego „Pomóż Nam Chodzić”.

Bardzo dziękujemy osobom i firmom prywatnym, wspierającym nasze inicjatywy oraz wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tego spotkania. Dla nas był to niezapomniany dzień i mamy nadzieję, że to spotkanie przywróciło choć na chwile te najmilsze wspomnienia.


W poszukiwaniu „wielkanocnych jaj”

15 kwietnia Katolickie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” zaprosiło młodzież klasy specjalnej Gimnazjum ,Świetlicy Terapeutycznej, Szkoły Podstawowej w Pawłowie Skockim, rodziców i opiekunów na przedświąteczne spotkanie, które odbyło się na boisku sportowym „Wełna Skoki”. Największą atrakcją było poszukiwanie czekoladowych jaj i zajączków w ukrytych w plenerze gniazdkach. Po poszukiwaniach były pyszne kiełbaski z grilla, gorąca herbatka oraz rogale przygotowane przez uczniów i nauczycieli ze szkoły w Pawłowie Skockim.


Droga krzyżowa

15 kwietnia udaliśmy się do lasu przy Gimnazjum w Skokach, by uczestniczyć w Drodze Krzyżowej. Wcześniej przygotowaliśmy na drzewach symbole kolejnych stacji i krzyż . Stacje wiodły leśnym traktem. Dla każdego z nas ta „inna” od wszystkich Droga Krzyżowa była szczególnym czasem modlitwy, refleksji i osobistego spotkania z Chrystusem. W przygotowaniu i rozważaniu Drogi Męki Pańskiej pomogli nam uczniowie gimnazjum klas Ic, ks. Bartosz Gallas oraz p. Małgorzata Zrobczyńska.