Również Skoki przygotowały się na 27 grudnia 2013 r., kiedy przypadła 95. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego. Organizatorem uroczystości przed wejściem na cmentarz parafialny było skockie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, najliczniejsze w Wielkopolsce, skupiające ponad 70 osób – krewnych i potomków powstańców wielkopolskich.

Uroczysty apel prowadzony przez Krzysztofa Migasiewicza i Krzysztofa Jachnę, rozpoczął chór Harfa, kierowany przez Antoniego Wiśniewskiego. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, w asyście pocztów sztandarowych skockich stowarzyszeń i organizacji, władz miasta i zebranych mieszkańców odczytano kolejno nazwiska uczestników powstania wielkopolskiego związanych w różny sposób ze Skokami.

W ciągu ostatnich kilku lat, wysiłkiem członków Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego udało się poszerzyć wiedzę na temat udziału skoczan w wydarzeniach powstania, zarówno dotyczącą przebiegu przejęcia Skoków przez miejscowych powstańców w dniu 27 grudnia 1918 r., jak i ich udziału w walkach na różnych powstańczych frontach. Dziś wiemy, że także kilkudziesięciu mieszkańców okolicznych wiosek wzięło czynny udział w powstaniu, a współpracę ze skockim Kołem TPPW nawiązały osoby związane ze Skokami, a których krewni byli uczestnikami powstania w innych regionach Wielkopolski. W ten sposób stworzona została lista ponad stu nazwisk powstańców wielkopolskich z rejonu Skoków oraz uczestników powstania rodzinnie związanych ze Skokami i jego obecnymi mieszkańcami. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przed tablicą pamiątkową poświeconą powstańcom spoczywającym na cmentarzu parafialnym w Skokach odbyła się msza. św. w intencji Ojczyzny, celebrowana przez ks.dziekana Karola Kaczora.

1-powstanie_wielkopolskie_1 2-powstanie_wielkopolskie_2 3-powstanie_wielkopolskie_3

4-powstanie_wielkopolskie_4 5-powstanie_wielkopolskie_5 6-powstanie_wielkopolskie_6

1-antoni_kapalczynski2-teofil_michalskiKrótko po zakończeniu uroczystości, jeszcze w piątek, skocka lista powstańców powiększyła się o kolejne nazwiska. Uzupełniona została o osobę Teofila Michalskiego, zweryfikowanego jako powstaniec w 1938 r. oraz Antoniego Kapałczyńskiego, uczestnika walk powstańczych pod Szamocinem, gdzie odniósł rany w boju. Powstańcy ci są krewnymi Zefiryny Gołembowskiej ze Skoków oraz Marii Kozłowskiej z Jabłkowa, członkiń skockiego Koła Towarzystwa. Warto wspomnieć, że kiedy w dniu 3 czerwca 2005 r. powstawało Koło w Skokach Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 dysponowano wykazem zaledwie ok. trzydziestu powstańców pochodzących z tego miasta. Dziś pamięć o powstaniu wielkopolskim, którego 95. rocznicę obchodziliśmy 27 grudnia, stanowi dla skoczan silną identyfikację, odwołującą się nie tylko do patriotycznych uczuć, lecz przede wszystkim do tradycji rodzinnej, kultywowanej niemal w każdym skockim domu. To właśnie siła tej tradycji jest źródłem przywoływania dobrej pamięci o uczestnikach powstańczych zmagań.

 

Na zdjęciach: fragment uroczystości z dnia 27 XII 2013 r. w Skokach oraz powstańcy wielkopolscy Teofil Michalski i Antoni Kapałczyński.