Betlejemskie Światło Pokoju, to coroczna harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

Co roku akcja ta ma swoje hasło, w 2013 brzmi ono „Wyjdź z cienia? Pokaż dobro!” Opiera się ono o fragment z ewangelii wg św. Marka Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw”. /Mk 4, 21-25/ – to nawoływanie do podjęcia wyzwania stania się lepszym, zaproszenie do pracy nad sobą, niepowtarzalny czas na zmianę siebie.

Z takim o to przesłaniem w dzień przed Wigilią Burmistrza Tadeusza Kłosa oraz Przewodniczącego Rady Zbigniewa Kujawę odwiedzili, jak co roku harcerze z 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE” ZHP pod przewodnictwem swojego drużynowego harcmistrza Andrzeja Surdyka. Harcerze przekazali Światełko Pokoju, a sami zostali obdarowani słodkimi upominkami.

swiatelko_1 swiatelko_2 swiatelko_3

swiatelko_4 swiatelko_5 swiatelko_6

swiatelko_7