Kolejny raz Kurkowe Bractwo Strzeleckie było organizatorem Turnieju Strzeleckiego. Tym razem był to Turniej odbywany w ramach uroczystości rocznicowych związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja i odbył się w Święto Narodowe- 3 maja na Strzelnicy Brackiej imienia Braci Kurkowych Edmunda Maćkowiaka i Stanisława Glinkiewicza. Turniej obejmował Zawody Strzeleckie w różnych kategoriach, których zwycięzcami zostali oraz drugie i trzecie miejsca zajęli:

W Strzelaniu do Tarczy Brackiej, w którym udział ogranicza się do członków Bractwa: zwyciężył i Tarczę zdobył Franciszek Andebur, drugie miejsce zajął Alojzy Pacholski a III Paweł Kiełczewski.

W strzelaniach otwartych dla wszystkich:
– W Strzelaniu do Tarczy Darczyńców najlepszy wynik uzyskał i Tarczę na pamiątkę uniósł Mikołaj Koteras, II miejsce zdobył Krzysztof Jachna a III Robert Koteras.

W Strzelaniu Punktowym:
– w Kategorii Pań tryumfowała Czesława Kiełczewska, II miejsce zajęła Agata Ruta a III Zofia Koteras,
– w Kategorii Panów najlepszym strzelcem okazał się Robert Koteras, II miejsce zajął Mikołaj Koteras a III Krzysztof Migasiewicz,
– w Kategorii Najmłodszych Strzelców na I miejscu uplasował się Mateusz Wojciechowski a na II Borys Smacha,
– w Kategorii Młodych Strzelców I miejsce zdobył Jakub Szewczyński a II Bartosz Gośliński.

W Strzelaniu Zapadkowym I miejsce wywalczył Krzysztof Jachna, na II miejscu znalazł się Paweł Slósarczyk, a na III  Alojzy Pacholski.

W punktacji całorocznej Braci Kurkowych do Pucharu Królów I miejsce zajął Mikołaj Koteras, II miejsce Robert Koteras, a III Grzegorz Misiak.

Najcelniejszy strzał Turnieju oddała Małgorzata Florysiak.

Turniej Strzelecki tradycyjnie poprzedził już udział członków Bractwa w uroczystej z udziałem pocztów sztandarowych Mszy Świętej odprawionej o godzinie 10.oo w intencji Ojczyzny w kościele pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach.

Po Mszy świętej o godzinie 12oo bracia i ich goście min. Burmistrz Tadeusz Kłos i Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa zebrali się na Strzelnicy gdzie rozpoczęły się uroczystości brackie, a wiec powitanie zgromadzonych, odśpiewanie Hymnu Państwowego i Hymnu Bractwa, po czym odbył się wspomniany na wstępie Turniej Strzelecki.

Uroczystości w Święto Narodowe 3 Maja, poprzedził w niedzielę 29 kwietnia wyjazd delegacji Bractwa w składzie: Stanisław Grzegorzewski, Wojciech Glinkiewicz, Tadeusz Jerzak oraz Michał Rosik z małżonką Ewą  i Jan Kamiński do Gniezna na uroczystości Świętego Wojciecha połączone z  zakończeniem obchodów 600 lecia Prymasostwa w Gnieźnie.

Skoczanie uczestniczyli w uroczystej procesji oraz w sumie odpustowej, której przewodniczył i homilię wygłosił  Legat Papieski Prymas Anglii i Walii Kardynał Vincent Nichols. W trakcie homilii przypomniał on min. pierwszego Prymasa Polski Arcybiskupa Mikołaja Trąbę, a zgromadzeni dowiedzieli się też m.in., że w ciągu 600 lat Prymasostwa w Polsce godność Prymasa sprawowało 59 hierarchów. Na zakończenie uroczystości Legat Papieski wszystkich zgromadzonym przekazał pozdrowienia i życzenia od Papieża Franciszka II.     

Stanisław Grzegorzewski