Ceremonialnym Apelem Brackim i Strzeleckim Turniejem Powstańczo – Niepodległościowym w dniu 11 listopada Kurkowe Bractwo Strzeleckie uczciło Narodowy Dzień Niepodległości. Tradycyjnie już Turniej obejmował kilka konkurencji:

– Turniej Bracki do Tarczy wygrał i Tarczę Bracką „uniósł” Adam Mroziński. II miejsce zajął Krzysztof Jachna, a III Alojzy Pacholski.

– Turniej do Tarczy Darczyńców: zwyciężył i tarczę zdobył Mikołaj Koteras. Na II miejscu uplasował się Robert Koteras, a na III Bogumił Rzepka.

– Turniej Punktowy:

  • w kategorii Młodych Strzelców wygrała Anna Frąckowiak. II miejsce zajęła Zofia Koteras, a III Albert Grzegorzewski.
  • w kategorii pań zwyciężyła Marta Idziaszek. II miejsce zdobyła Halina Wojciechowska, a III Elwira Stoińska.
  • w kategorii panów zwyciężył Robert Koteras. II miejsce wywalczył Mikołaj Koteras, a III Michał Rosik.

– Turniej o Tarczę Jubileuszową ufundowaną przez Stanisława Grzegorzewskiego wygrał i tarczę zdobył Mikołaj Koteras. II miejsce wystrzelał Robert Koteras, a III Andrzej Tatara.

– Turniej Tradycji Niepodległościowej wygrał i wygrawerowanie tego faktu na pamiątkowym pucharze przechodnim zapewnił sobie Przemysław Bagrowski. Finalistą Turnieju został Mikołaj Koteras, a III miejsce zajęli Krzysztof Migasiewicz i Janusz Król.

– Turniej Świętego Mikołaja wygrał Mikołaj Koteras. II miejsce zdobył Michał Rosik, a III Krzysztof Jachna.

Najcelniejszy strzał Turniejów oddał Adam Mroziński.

Na zakończenie Turnieju Powstańczo – Niepodległościowego ogłoszono wyniki Wieloboju Strzeleckiego roku 2017. Wszyscy dowiedzieli się, że niezaprzeczalnym jego zwycięzcą, zdobywając 104 punkty, został Mikołaj Koteras. Na II miejscu, z liczbą 53 punktów, uplasował się Krzysztof Jachna, a na III z 50 punktami Michał Rosik.  

Wszyscy wyżej wymienieni zgodnie z Regulaminem Turnieju uhonorowani zostali zdobytymi tarczami lub pucharami pamiątkowymi i nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

Minęły 2 tygodnie i w sobotę 25 listopada członkowie Bractwa w towarzystwie swych rodzin spotkali się ponownie w siedzibie przy ulicy Wągrowieckiej. Tym razem było to spotkanie towarzyskie, na którym przy muzyce serwowanej przez Pawła Ślósarczyka wszyscy świetnie bawili się do niedzielnych godzin rannych.  

Stanisław Grzegorzewski