1-Kurs_Przewodnikowski_2013_082

2-Kurs_Przewodnikowski_2013_116

3-Kurs_Przewodnikowski_2013_143

4-Kurs_Przewodnikowski_2013_185

5-Kurs_Przewodnikowski_2013_201

Od 15 lutego, co 2-3 weekendy druhny i druhowie z Wielkopolski spotykali się na kursie przewodnikowskim organizowanych przez Międzyhufcowy Zespół Kadry Kształcącej pod przewodnictwem druhny harcmistrz Lidii Drzewieckiej.

Ostatnie trzy dni uczestnicy kursu spędzili w skockim gimnazjum. Wieczorem 23 III przy ognisku w zimowej scenerii gościli burmistrza Gminy Skoki, Pana Tadeusza Kłosa. Kurs zakończył się 24 marca z owocnym wynikiem 30 harcerzy, którzy z pewnością mądrze wykorzystają zdobyte na nim doświadczenie.

Kursy mają za zadanie wykształcenie młodych ludzi na instruktorów, gotowych prowadzić drużyny, opiekować się ludźmi i obejmować ważne szczeble w harcerskiej hierarchii. Poziom kursów jest na tyle wysoki, iż kuratorium, ukończenie tego kursu traktuję jako zdobycie kwalifikacji na bycie opiekunem na nie tylko harcerskich wyjazdach. Poza dawką odpowiedzialności i kompetencji, jaką młodzi druhowie i druhny zdobywają, jak to w środowisku harcerskim bywa nie zabraknie dawki zabawy oraz co najlepsze, nowych ludzi. Czytający i nieczytający. Zwiedzający świat na najprzeróżniejszym sprzęcie, nawet na łodzi. Gdzie indziej znajdzie się okazję na spotkanie marynarza z prawdziwego zdarzenia, który po nie jednym morzu pływał… I nie jedną gębę roztrzaskał. Harcerska atmosfera zapewnia niesamowita sposobność do praktycznej nauki, której nie znajdzie się w żadnej szkole. Co by było gdyby to harcerze uczyli w naszych szkołach?