Tematem comiesięcznego spotkania Burmistrza z mieszkańcami były inwestycje gminne realizowane w 2017 roku. A rozmawiano o nich w piątek 28 kwietnia.

Jako pierwsze z prowadzonych zadań została omówiona budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach. Burmistrz oznajmił, że inwestycja ta już się fizycznie rozpoczęła w terenie i obejmuje przebudowę ulicy Dworcowej na długości ok. 500m, budowę wiaty rowerowej i przystankowej, nawierzchni chodników i parkingów oraz odwodnienia i oświetlenia terenu dworca PKP. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota 3.108.739 zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi ok. 85 %. W następnej kolejności wymieniono jeszcze trzy kolejne przedsięwzięcia, które mają zapewnione dofinasowanie zewnętrzne i są to: budowa mieszkań komunalnych, termomodernizacja budynku Urzędu oraz budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ulicy Antoniewskiej w Skokach.

W dalszej kolejności poinformowano zebranych o zabezpieczeniu w budżecie gminy środków finansowych na inwestycje drogowe. Na terenie miasta Skoki będzie to przebudowa wjazdu do Zakłady Wodociągów i Kanalizacji oraz drogi pomiędzy ulicami Zamkową a Wągrowiecką. Na terenach wiejskich zostaną wybudowane odcinki dróg w Potrzanowie, Jabłkowie oraz w Łosińcu.

Przekazano także informację o budowie w najbliższych tygodniach oświetlenia drogowego na ul. Przylesie i częściowo Rogozińskiej w Skokach oraz wymianie istniejących źródeł światła na energooszczędne w centralnej części miasta.

Kolejnym punktem spotkania było poinformowanie zebranych o dofinansowaniu kwotą 572.500 zł przez budżet Gminy Skoki inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Wągrowiecki w br.  

W trakcie wolnych wniosków mieszkańcy poruszali głównie sprawę przebudowy ul. Antoniewskiej i ścieżki pieszo – rowerowej od Skoków do Antoniewa.