Rozwój urbanistyczny zabudowy miejskiej, powstawanie na terenie naszej gminy nowych osiedli mieszkaniowych stwarza sytuacje w których właściciele budynków, administratorzy, dozorcy lub użytkownicy nieruchomości zapominają o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym posesji.

Obowiązek taki został określony w art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Uchylanie się od jego realizacji, a także realizowanie w niewłaściwy sposób – brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie jest wykroczeniem z art. 64§1 Kodeksu Wykroczeń zagrożonym karą grzywny do 250 złotych albo karą nagany.

Brak właściwego oznaczenia posesji powoduje utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. Ratownicy medyczni, strażacy bądź policjanci poszukując adresu wezwania lub interwencji tracą cenne minuty, które mogą uratować ludzkie życie.

W miesiącu marcu i kwietniu dzielnicowi Komisariatu Policji w Skokach przeprowadzą działania prewencyjno – porządkowe, które będą miały na celu sprawdzenia umieszczenia i utrzymania numerów porządkowych posesji. Mieszkańcy, którzy nie zastosują się do zaleceń dzielnicowego muszą się liczyć odpowiedzialnością za naruszenie przepisów art. 64 Kodeksu Wykroczeń.

Starszy aspirant Piotr Rojtek
Komisariat Policji w Skokach