O tym, że życie nie jest teatrem, ani grą komputerową, w której można nacisnąć klawisz reset i wrócić do punktu wyjścia, widzowie mogli dowiedzieć się podczas VII Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, który odbył się w dniach 13 i 14 listopada w sali Biblioteki Publicznej w Skokach. Tegoroczne spektakle gimnazjalistów poruszały tematy przemocy rówieśniczej, braku sensu życia, samotności, małej dbałości ze strony rodziców o sprawy dzieci, problematykę samobójstw wśród młodzieży, uzależnień od narkotyków, alkoholu, dopalaczy, gier komputerowych i hazardu.

Wiele z nich uzmysławiało publiczności, że żyć należy godnie, kierując się pozytywnymi wartościami, że niezależnie od pokus, które czekają na człowieka w różnych momentach jego codziennej drogi, zawsze należy postępować właściwie, aby nie zatracić ludzkiej godności i przyzwoitości.

Młodzież podkreślała jak ważne są dobre relacje w rodzinie, w szkole, w otoczeniu i jak ich brak źle wpływa na prawidłowe funkcjonowanie młodych ludzi.

Przypominała o swoich prawach, w tym prawie do bycia kochanym, bezpiecznym, równo i dobrze traktowanym przez dorosłych czy rówieśników.

Miało to swoją wagę w przededniu obchodów 25- lecia Konwencji o Prawach Dziecka.

W spektaklach wiele miejsca poświęcono też temu, jaką wagę należy przykładać do własnych życiowych wyborów, w jaki sposób, poprzez fakt swojej nieodwracalności, rzutują one na nasze losy.

Głos młodzieży w tak ważnych, społecznych sprawach jest nieoceniony, bo jest szczery i zawsze aktualny. To o czym mówi, porusza ją, pociąga, intryguje czy bulwersuje. Przygotowane spektakle były tego najlepszym odzwierciedleniem.

Od siedmiu lat niezmiennie, na Przeglądzie pojawia się co najmniej sześć gimnazjalnych grup teatralnych oraz dziesięć dziecięcych – z przedszkoli, szkół podstawowych i świetlic środowiskowych.

Przedstawienia młodszych, w barwny, często humorystyczny sposób poruszały problematykę dbałości o higienę i zdrowe odżywianie, przypominając o profilaktyce zdrowotnej. W przedstawieniach kotki chorowały z przejedzenia albo z powodu spożycia ciężkostrawnych potraw. Z pomocą ruszały im witaminki znajdujące się w warzywach i owocach. Czyścioszki przypominały wszystkim o tym, że aby być zdrowym,  należy się myć, używać pasty i szczotki do zębów, grzebienia i szczotki do włosów. Nie należy palić papierosów i zażywać innych szkodliwych środków.

Dwa dni intensywnych zmagań teatralnych objęte były honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Pana Tadeusza Kłosa, który uroczyście otwierał poszczególne z nich.

Jak co roku, wśród gości na sali pojawili się przedstawiciele samorządu lokalnego, oświaty, kultury, pomocy społecznej, prasy lokalnej oraz rodzice. Dziękujemy im za obecność i poświęconą Przeglądowi uwagę.

Grupy teatralne biorące udział w przedsięwzięciu otrzymały pamiątkowy dyplom i nagrodą rzeczową, ponadto wszyscy uczestnicy okolicznościowy buton i słodki upominek.

Dziękując wszystkim za cenne prezentacje, zapraszamy za rok.

Małgorzata Szpendowska – Wylegalska gminny koordynator ds. uzależnień