29 maja br. w Sali Ślubów skockiego Urzędu Stanu Cywilnego na zaproszenie Burmistrza Tadeusza Kłosa gościli małżonkowie, którzy w drugim półroczu 1961r. i w m-cu styczniu 1962r. zdecydowali się wstąpić w związek małżeński i którym udało się wspólnie doczekać Złotych Godów. Wszyscy przybyli, uroczystości Jubileuszowe obchodzone w gronie rodzinnym mieli już za sobą, a wizyta w Urzędzie wiązała się z przyznaniem Im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Medalu „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Przybyłych Jubilatów w imieniu Burmistrza i swoim własnym przywitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Przywarty mówiąc m.in.:

„Szanowni Jubilaci!

Spotkaliśmy się dzisiaj by w sposób szczególny uczcić piękny jubileusz. Mija 50 lat od chwili podjęcia przez obecne pary decyzji o wstąpieniu w związek małżeński. Zawierając małżeństwo byliście Państwo ludźmi bardzo, młodymi. Na pewno nie bez obaw podejmowaliście decyzję o wspólnej drodze przez życie i wynikającej z tego faktu odpowiedzialności. Czasy w których przyszło Wam budować własny dom nie były łatwe ani ze względów politycznych, ani gospodarczych. Mimo wszystkich trudności z jakimi przyszło się Wam borykać, stworzyliście rodzinny dom, wychowaliście i wykształciliście dzieci. Wielu z Was dochowało się wnuków a nawet prawnuków. Wasz zapał i poczucie odpowiedzialności za rodzinę pozwoliły budować lepszą przyszłość zarówno dla najbliższych jak i dla lokalnej społeczności.”

Słowa powitania zakończyły gratulacje dla Jubilatów „za chlubne przeżycie tak pięknej i długiej wspólnej drogi życia oraz za tak duży wkład pracy i serdecznych uczuć w dobre wychowanie dzieci wraz z życzeniami długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów – tych, które postawili sobie przed wielu laty wstępując na wspólną drogę życia, jak i tych które stawiają sobie teraz.”

Po ceremonii powitalnej Burmistrz Tadeusz Kłos w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej udekorował Medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” następujących Jubilatów:

Mieszkańców Glinna, ur. 25.08.1938r. w Glinnie Barbarę zd. Bejma i ur. 24.04.1936r. w Roszkowie Władysława Łuczaków. Ślubowali 11.11.1961r. w USC w Skokach, a swą wolę przed Bogiem potwierdzili w kościele pw. Wszystkich Świętych w Raczkowie. Po ślubie zamieszkali w Glinnie, gdzie oboje do osiągnięcia świadczeń ZUS-owskich pracowali w miejscowym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Wychowali 2 córki i 1 syna. Cieszą się posiadaniem 2 wnuczek i 7 wnuków oraz 1 prawnuczki.

Mieszkańców Skoków, ur. 5.09.1942r. w Kuszewie Janinę zd. Jerzak i ur. 26.02.1933r. w Antoniewie Aleksandra Urbaniaków. Ślubowali 8.09.1961r. w USC w Skokach, a sakramentalne „Tak” wypowiedzieli w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Popowie Kościelnym. Pani Janina pracowała w Zakładzie HCP w Skokach, a pan Aleksander w Zakładach „Linum” w Sławie Wlkp, w Zakładach „Regenaratu” w Bolechowie i w Zakładzie HCP w Skokach. Wychowali 2 synów i szczycą się posiadaniem 2 wnuczek i 1 wnuczka oraz 1 prawnuczki i 1 prawnuczka.

Mieszkańców Roszkowa, ur. 7.03.1938r. w Podlesiu Kościelnym Józefę zd. Janicka i ur. 27.09.1941r. w Rokietnicy Zenona Chojnackich. Ślubowali 27.07.1961r. w USC Mieścisko, a swą wolę potwierdzili w kościele pw. św. Michała Archanioła w Połajewie. Pani Józefa zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci, a pan Zenon swe życie zawodowe związał z pracą w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Wychowali 1 córkę i 2 synów i cieszą się z posiadaniem 1 wnuczki i 3 wnuków.

Mieszkańców Skoków, ur. 16.01.1944r. w Zbietce Kazimiera zd. Brychczyńska i ur. 20.02.1943r. w Skokach Czesława Orchowiczów. Ślubowali 20.01.1962r. w USC w Mieścisku, a sakramentalne „Tak” powiedzieli w kościele pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku. Po ślubie zamieszkali w Skokach i swe życie zawodowe związali z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”. Wychowali 2 córki i 2 synów i są szczęśliwymi dziadkami 4 wnuczek i 3 wnuków.

Złoty Jubileusz małżeństwa obchodzili też mieszkańcy Łosińca, ur. 2.02.1940r. w Łosińcu Maria zd. Rojtek i ur. 28.10.1939r. w Dobieszewie – Gmina Kcynia Alojzy Wachowiakowie. Ślubowali 16.11.1961r. w USC w Skokach, a swą wolę potwierdzili w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Popowie Kościelnym Po ślubie, do przejścia na świadczenia emerytalne prowadzili rodzinne gospodarstwo rolne w Łosińcu. Wychowali 3 córki i 1 syna. Cieszą się posiadaniem 4 wnuczek i 5 wnuków. Niestety choroba sprawiła, że pani Maria nie mogła uczestniczyć w uroczystości. W tej sytuacji, Jubilatów reprezentował pan Alojzy, który wraz z życzeniami odebrał też Medal dla małżonki.

Uroczystości wręczenia Medali towarzyszyły osobiste życzenia skierowane do Jubilatów przez Burmistrza, a w imieniu odznaczonych słowa podziękowania dla organizatorów spotkania skierował Zenon Chojnacki, Który równocześnie przyrzekł, że w swym dalszym życiu wszyscy będą starali się dać wzór przykładnego życia dla swych najbliższych.

Jubilaci obdarowani zostali pamiątkowymi dokumentami i pięknymi storczykami oraz pięknym albumem o Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Tradycyjnie było też wspólne zdjęcie i połączone z toastem za zdrowie zaszczytnych gości oraz ze wspomnieniami i anegdotami z minionych 50 lat spotkanie przy kawie i torcie.

Stan zdrowia nie pozwolił na udział w uroczystości Jubilatom z Roszkowa – ur. 5.09.1949r. w Wiatrowie Stanisławie zd. Starzyńskiej i ur. 18.02.1937r. w Skokach Romanowi Brajewskim, którzy ślubowali 19.08.1961r. w USC w Skokach, a swą wolę potwierdzili w kościele pw. św. Stanislaw Biskupa w Lechlinie. Pani Stanisława zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci – 1 córki i 2 synów, a pan Roman pracował w miejscowym PGR. Cieszą się posiadaniem 3 wnuczek i 5 wnuków. By uhonorować Jubilatów Burmistrz wraz z Kierownikiem USC udali się do Roszkowa.