spotkanie-z-mieszkancami-14 listopada w salce konferencyjnej urzędu odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza z mieszkańcami Gminy pt. „ Założenia do projektu budżetu oraz stawki podatkowe na terenie Gminy Skoki na 2017 rok”. Zagadnienia zreferował Burmistrz Tadeusz Kłos posługując się prezentacjami multimedialne wykonanymi przez Sekretarza Gminy Blankę Gaździak, które pomogły zrozumieć uczestnikom spotkania przedstawiane problemy. Dwie z tych prezentacji, ukazywały stawki podatkowe w podatku od nieruchomości obowiązujące w Gminie Skoki w roku 2016 i uchwalone przez Radę Miejską na rok 2017 wraz ze stawkami maksymalnymi, jakich wprowadzenie dopuszcza Minister Finansów oraz różnice w dochodach, które Gmina traci z  tytułu obniżenia stawek. Łączna suma skutków obniżenia podatków w roku 2017, wyniesie 1.212.708,11 zł.

Burmistrz pozytywne ocenił przebieg dotychczasowych spotkań, które m.in. pozwalają mu poznać, ocenić i skorygować z punktu widzenia społecznego, zgłaszane przez indywidualne osoby – często przez nich uważane za najważniejsze –  wnioski i postulaty. Oczekiwania inwestycyjne mieszkańców wciąż rosną. Gmina dla zachowania równowagi między dochodami i wydatkami, ich realizacje musi rozkładać w czasie. Burmistrz przypomniał o tym, że wiele z dotychczasowych zadań udało się osiągnąć dzięki przynależności Gminy Skoki do Związków i Stowarzyszeń. Między innymi przywołał niedawno zakończoną inwestycję Związku Międzygminnego Puszczy Zielonka, dzięki której ścieki z całej gminy płyną do oczyszczalni  w Szlachęcinie. Realizacja tego projektu pozwoliła gminie uniknąć konieczną rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Z kolei, w ramach przynależności do Metropolii Poznań w 2017 roku, Gmina Skoki otrzyma blisko 3,5 miliona złotych na realizację budowy Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego w Skokach. Ta inwestycja obejmie m.in. przebudowę terenów przydworcowych, wykonanie nawierzchni na ulicy Dworcowej, budowę parkingów dla aut i rowerów, oraz budowę zatoki autobusowej. Z pewnością dzięki temu poprawi się swoboda parkowania aut na rynku i przy ośrodku zdrowia, które obecnie są zablokowane przez samochody osób dojeżdżających na przystanki autobusowe. Gmina Skoki planuje też zrealizować jeszcze przed planowanymi obchodami 650-lecia miasta, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicach Wągrowieckiej, Jana Pawła II i Kościelnej.

Uczestniczący w spotkaniu radny powiatu Grzegorz Owczarzak podkreślił pozytywne efekty współpracy Gminy Skoki i Rady Powiatu. Pomoc finansowa Gminy umożliwiła oddanie przez powiat do użytku mieszkańców 230 mb chodnika na ulicy Rakojedzkiej oraz fragment ulicy Rościńskiej przyległy do cmentarza. spotkanie-z-mieszkancami-2
Niestety zapowiadana wcześniej przez powiat na rok 2017 budowa chodników przy ulicy Antoniewskiej i remont nawierzchni tej ulicy, w ramach porozumienia Gminy i powiatu wągrowieckiego, z uwagi na nieotrzymanie od wojewody wnioskowanych środków, nie dojdzie do skutku. Zadanie to będzie musiało być zrealizowane etapami. Radny Owczarzak przedstawił też problemy z jakimi powiat boryka się w zakresie zapewnienia mieszkańcom opieki szpitalnej – zmianie dyrektora i konieczność rozbudowy szpitala.

Na zakończenie spotkania Burmistrz poinformował o stopniu realizacji wcześniej zgłoszonych przez mieszkańców wniosków. W najbliższych dniach Wojewódzki Zarząd Dróg na drodze nr 196 dokona postulowanego oznakowania wsi Sławica. Celem poprawy bezpieczeństwa na wyjeździe z ul. Parkowej na ulicę Jana Pawła II dotychczasowe lustro zostanie wymienione na większe. Na ulicy Kościelnej na wysokości marketu Dino i delikatesów „Bystry” powstanie przejście dla pieszych. Rozważana też jest nowa koncepcja przebudowy strefy parkowania przy szkole podstawowej.

Uczestnicy spotkania wnioskowali też o realizację nowych projektów, m.in. o budowę chodnika na ulicy Wągrowieckiej na odcinku od wylotu ulicy Zamkowej do nowych budynków naprzeciw marketu „Mila” oraz o podjęcie działań w sprawie uruchomienia w Skokach punktu prowadzącego rehabilitację w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia.

W odpowiedzi na pojawiające się głosy w sprawie spotkania na temat kształtu oświaty w świetle zapowiadanych przez władze państwowe zmian, Burmistrz zapowiedział zorganizowanie po ukazaniu się odpowiednich uregulowań prawnych.