Zarazem powszechnie znani, jak i nowi muzycy, ze starym i nowym repertuarem, czyli „Kowole Big- Band”, zaprezentowali się w Skokach w trakcie Dożynek Gminnych A.D. 2016 w dniu 30 sierpnia. Znani, to występujący w ostatnich latach już wielokrotnie przed skocką publicznością pod przewodnictwem Mieczysława Jarzembowskiego: Waldemar Błażyński, Piotr Wiśniewski, Janusz Błażyński, Eugeniusz Maćkowiak  i Antoni Kasica, a nowi, chociaż mimo młodego wieku, też już dysponujący zarówno zacięciem, jak i doświadczeniem muzycznym to Michał Wiśniewski i Paweł Szymaś. Możemy więc powiedzieć, że w 8 osobowym składzie obecnego Zespołu, w którym 6 ma powyżej 50, a 4 powyżej 60 lat, znalazły się 2, a nawet 3 pokolenia naszych muzyków znanych z lansowania i zabawiania uczestników różnorakich imprez muzyką biesiadną, którzy obecnie postanowili rozpowszechnić muzykę, przy której bawili się ich rodzice i oni sami w latach młodości, czyli muzykę pod ogólnym tytułem „Co nam w duszy gra?”.

Nowa nazwa i nowy poszerzony repertuar zobowiązują. To też grający w nim muzycy raz w tygodniu spotykają się na próbach. Doskonalą swe umiejętności i ćwiczą min. utwory Tadeusza Nalepy, muzykę „Skaldów”, „Czerwonych Gitar” i Andrzeja Rybińskiego, którą chcą przekazać młodemu pokoleniu.

Ich praca znajduje już uznanie poza granicami Gminy Skoki. Wyrazem tego jest między innymi  przyznanie Zespołowi Nagrody „Złotego Liścia”, które nastąpiło w trakcie odbywającej się w dniu 29 listopada w Restauracji „Jamajka” w Wągrowcu uroczystości  XV Jubileuszu – wydającej „Głos Wągrowiecki” – Wągrowieckiej Oficyny Wydawniczej.

Przy okazji informujemy, że Nagroda „Złotego Liścia”, to nagroda za pracę organiczną, przyznawana „Ludziom przeciętnym, za ich nieprzeciętność”.   

Nie jest naszym zadaniem, ani zamiarem pisania Kroniki Zespołu, ale nie możemy sobie odmówić poinformowania czytelników, że Zespół „Kowole – Big Band” ostatnio zagrał w dniu 28 listopada b.r. na Zjeździe Wydawców i Dziennikarzy Prasy Lokalnej w Zielonce i o tym, że wielkim, dotychczas niewypowiadanym marzeniem jego szefa Miecia na 2017, jest poszerzenie składu zespołu o grupę wokalną składającą się z dziewczyn śpiewających dawniej w Skoczkach.