Film instruktażowy:

194Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i decyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności. Dlatego też, uwzględniając oczekiwania społeczne, Policja stworzyła Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Od 20 września 2016 Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa działa dla województwa wielkopolskiego, opiera się ona na informacjach skatalogowanych w trzech kategoriach:

  • gromadzonych w policyjnych systemach informatycznych,
  • uzyskiwanych od obywateli wykorzystujących internetową platformę wymiany informacji,
  • otrzymanych od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz w trakcie debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu.

Dodawanie zagrożeń jest bardzo proste i następuje poprzez stronę https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html za pomocą przycisku dodaj zagrożenie i wybraniu odpowiedniej kategorii. Zagrożenie lokalizuje się na mapie, przybiera ono kolor zielony. Wyznaczony do tego koordynator Policji przyjmuje zgłoszenie i przekazuje w formie karty weryfikacji zagrożenia do odpowiedniej jednostki, w naszym wypadku do Komisariatu Policji w Skokach. W tym czasie zagrożenie ma kolor żółty. Policjanci na weryfikację zagrożenia mają 5 dni. Metoda weryfikacji zależy od rodzaju zagrożenia. Jeśli zagrożenie nie zostanie potwierdzone to znika z mapy. Jeśli jednak zagrożenie zostanie potwierdzone jego status zostanie zamieniony na czerwono i Policja ma obowiązek częstszego monitorowania tego miejsca.

Policja oddaje mieszkańcom narzędzie pomocne w ich pracy i liczy na współpracę obywateli i korzystanie z niego w sposób odpowiedzialny.

Policja w związku ze zgłoszeniem miejsca zagrożonego, nie weryfikuje adresu IP komputera z którego zostało naniesione, zgłoszenia są anonimowe. Ponadto pomimo wcześniejszego niepotwierdzenia zagrożenia, funkcjonariusze w ramach swoich obowiązków dokonują ponownych kontroli wskazanych wcześniej miejsc zagrożonych.

Należy jednak zaznaczyć, że taka forma kontaktu nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 i 997.