Jako zarządca obiektu Urząd Miasta jest odpowiedzialny za stan m.in. placów zabaw. Uważamy, że wywiązujemy się ze swoich zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami – urządzenia posiadają niezbędne atesty, przeglądy wykonywane są corocznie, piasek w piaskownicach również jest wymieniany, ponadto pracownicy dwa razy w tygodniu sprzątają oraz dbają o zieleń na placach zabaw.

Niestety bardzo martwi nas fakt nagminnego zaśmiecania i niszczenia terenów, które mają służyć jako miejsce wypoczynku i zabawy dla najmłodszych. W związku z tym apelujemy szczególnie do rodziców o zwrócenie uwagi na swoje dzieci (przypominamy, że zgodnie z Regulaminem dzieci do lat 7 powinny na placach przebywać pod opieką dorosłych). Nasze starania pozostaną bez efektu jeżeli mieszkańcy zarówno starsi jak i ci najmłodsi nie nauczą się, że o WSPÓLNE DOBRO NALEŻY DBAĆ WSPÓLNIE.

Bardzo prosimy o wpajanie dzieciom, że butelki, puszki, opakowania po słodyczach należy wyrzucać do koszy na śmieci, które są zlokalizowane na terenie placów!!! Naprawdę tak niewielki wysiłek pozwoli na polepszenie wizerunku przede wszystkim mieszkańców Gminy Skoki. Zanim kolejny raz napiszemy negatywny komentarz na działania Urzędu lub zamieścimy hejt na portalu społecznościowym, zastanówmy się skąd biorą się te śmieci i uszkodzenia! Poniżej zamieszczamy zdjęcia zrobione na placu zabaw przed i po posprzątaniu przez Urząd Miasta – może to zobrazuje niektórym mieszkańcom jak łatwo można zniszczyć starania i wysiłek innych.

Przed posprzątaniem:

Po posprzątaniu:

1 KOMENTARZ

  1. „Po posprzątaniu”? to chyba nie są aktualne zdjęcia i wielka kpina, że pracownicy z gminy sprzątają 2 razy w tygodniu.

Comments are closed.