Od 2006 wszyscy jesteśmy świadkami, a coraz więcej spośród nas staje się też aktywnymi uczestnikami organizowanych na terenie Gminy licznych wycieczek, rajdów i zawodów rowerowych. Relacje z tych imprez przedstawiane są na bieżąco zarówno w Internecie jak i w „Wiadomościach Skockich”.

W cyklu artykułów „Z kart historii”  sięgamy czasów bardziej odległych, a dzisiaj konkretnie lat 2001 – 2002 i wspominamy początki turystyki rowerowej na terenie Miasta i Gminy Skoki, której wówczas organizatorami było Koło Rodzin Skockich.

Ta przygoda rowerowa rozpoczęła się 22 lipca 2001 na trasie: Skoki, Rościnno, Grzybowo, Lechlin, Łosiniec, Rakojady, Skoki, a grono jej uczestników stanowili członkowie Zespołu Artystycznego „Skoczki” oraz ich rodzice, dziadkowie i opiekunowie.

Kontynuowano ją w kolejnych tygodniach i miesiącach na trasach:
–  5 sierpnia: Skoki, Rościnno, Grzybowo, Pruśce, Kurki, Roszkowo, Lechlin, Skoki.
– 15 sierpnia: przez Pawłowo Skockie do Sanktuarium Maryjnego w Dąbrówce Kościelnej.
– 26 sierpnia: Skoki, Rakojady, Kakulin, Popowo Kościelne, Jabłkowo, Raczkowo, Skoki.

Ostatnią eskapadą rowerową w 2001 była wycieczka 16 września do Wągrowca. Pomimo deszczowej aury tego dnia frekwencja uczestników dopisała.

W 2002 sezon rowerowy powitano 19 maja wyprawą na piknik na łące koło pana Małka w Rakojadach, co wiązało się z pokonaniem km na trasie Skoki, Potrzanowo, Sława Wielkopolska, Szczodrochowo, Skoki i dalej poprzez groble nad stawami do Rakojad i powrotem do Skoków. Nie minął miesiąc i 16 czerwca „skockie rowery” z udziałem78 osób przemierzyły trasę: Skoki, Rakojady, Roszkowo, Łosiniec, Lechlin, Grzybowice, Grzybowo, Rościnno, Skoki.

Po  tych doświadczeniach organizatorzy zaplanowali wyprawę dwudniową z noclegiem w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach Kościelnych. Urzeczywistniono ją w dniach 29-30 czerwca na 58 km trasie: Skoki, Łagiewniki Kościelne, Imiołki z wizytą pod Bramą Tysiąclecia – sławną „Rybą” na Lednicy, skąd poprzez Sławno, Kiszkowo i Rybno Wielkie, wrócono do Skoków. Minął tydzień i 7 lipca, 76 skockich rowerzystów przemierzyło 24 km pętlę na trasie: Skoki, Chociszewo, Popowo Kościelne, Kakulin, Nadmłyn, Rakojady, Skoki.

Ostatnia trasa rowerowa wspominanych tu wydarzeń miała miejsce 15 sierpnia 2002 i stała się swoistą pielgrzymką, którą 86 pokonujących 31 km rowerzystów przez Pawłowo Skockie zaprowadziła do Sanktuarium Maryjnego w Dąbrówce Kościelnej, skąd ponownie szczęśliwie wrócono do Skoków, ale zanim to zastało rowerzyście piknikowali w Pawłowie Skockim u pana Mańki.

Wydarzenia te, to tylko fragment zdarzeń z bogatej 649 letniej historii naszego miasta i społeczeństwa. Pomyślane początkowo jako sposób na odciągnięcie „Skoczków” od telewizora i nauczenie ich aktywnej formy spędzania wolnego czasu, stały się ważnym czynnikiem integracji mieszkańców i na trasy rowerowe ruszyły różne grupy wiekowe, od najmłodszych do najstarszych. Spośród tych ostatnich wielu nie ma już pośród nas. Inni z powodzeniem wraz z najmłodszymi uczestnikami tamtych wypraw wpisali się w obraz obecnych skockich rajdów rowerowych. Dlatego też w tym miejscu pozwolę sobie wspomnieć panie: Zofię Kaczkowską i Kazimierę Kłosowską, które od początku do końca stanowiły ich „żelazną kadrę.” W kolejnych wyprawach dołączyli do nich min.: Czesława Majchrzak i Feliks Majchrzak, Zenon Przybysz, Władysława Kucharska, Czesław Hojdak, Elżbieta Woźniak, Zbigniew Chlebda, Anna i Witold Stefańscy oraz Tadeusz Bagiński, czyli niezapomniany „nasz Colombo”.

Rosła liczba uczestników wypraw, wśród których można było podziwiać też osoby wywodzące się ze Skoków, a obecnie zamieszkujące poza granicami Gminy. Wszyscy cykliści poznawali okolicę, a na przystankach mieli możność udziału w różnego rodzaju grach, zabawach i konkursach oraz skorzystania z posiłków zabezpieczanych przez organizatorów.

Zdjęcia z archiwalnego albumu:

[Not a valid template]