ZOBACZ_FILMPonad 6 mln złotych Gmina Skoki zaplanowała w 2012 roku na wydatki majątkowe związane z inwestycjami na terenie Gminy. Realne poniesione kwoty znane będą po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów. 

Do inwestycji tych należą min rozbudowa Gimnazjum w Skokach oraz budowa kompleksu boisk sportowych „ORLIK”


 

ROZBUDOWA GIMNAZJUM W SKOKACH

17 ofert z różnych regionów Wielkopolski wpłynęło na ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy przetarg nieograniczony na „Rozbudowę Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach”. Cena ofert była niezwykle zróżnicowana, a że wszyscy oferenci spełniali pozostałe warunki przetargu, to właśnie cena stanowiła o wyborze przyszłego wykonawcy zadania.

W tej sytuacji, po przejrzeniu wszystkich ofert – Komisji Przetargowej pozostawało tylko jedno:

Ogłosić, że najkorzystniejszą ofertę złożyło: „Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Walkowiak z Wągrowca” i ono też, za cenę 1.978.346,90 zł wygrało przetarg i po podpisaniu umowy zostanie wykonawcą inwestycji.

Cena wykonania „Rozbudowy” proponowana przez jednego z oferentów wynosiła 2.855.997,10 zł i była wyższa od wybranej oferty o 877.650,20 zł.

Zgodnie z warunkami przetargu Rozbudowa Gimnazjum winna zostać ukończona do 31 lipca 2013 roku.

W rezultacie rozbudowy obejmującej również część pomieszczeń parteru istniejącego budynku Gimnazjum powstanie obiekt o kubaturze 2.457 m3, którego parametry można określić następująco:

 1. powierzchnia zabudowy części rozbudowanej: 393,3 m2
 2. powierzchnia użytkowa budynku 811,52 m2
  w tym:
  1. powierzchnia użytkowa części przebudowanej parteru 69,86 m2
  2. powierzchnia użytkowa parteru: 354,16 m2
  3. powierzchnia użytkowa I pietra 193,75 m2
  4. powierzchnia użytkowa II pietra 193,75 m2

Zgodnie z projektem rozbudowa będzie prowadzona w technologii tradycyjnej; ściany murowane warstwowe wzmocnione rdzeniami żelbetonowymi, dach dwuspadowy o nachyleniu 5 stopni z płyt korytkowych, kryty papą termozgrzewalną. Jej efektem będzie budynek 3 kondygnacyjny wyposażony w windę. Nad częścią parteru zaprojektowano taras.

W dobudowanej części obiektu planuje się powstanie oprócz ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń sanitarnych:

– na parterze: czytelni o powierzchni 84,61 m2, biblioteki o powierzchni 99,68m2 i trzech biur o powierzchni 56 m2.

– na I piętrze: 2 sal lekcyjnych o powierzchni 52,63 m2 i 57,08 m2.

– na II piętrze: 2 sal lekcyjnych o powierzchni 52,63 m2 i 58,65 m2.

Informując o wyżej wymienionym przedsięwzięciu, jego inicjatorom i wykonawcom życzymy sukcesu i terminowego wykonania zadania, a naszym gimnazjalistom i ich wychowawcom by rok szkolny 2013/2014 powitał ich w nowych, lepszych warunkach, które zapewni im planowana „Rozbudowa Gimnazjum”.

 


 

BĘDZIE „ORLIK”!

Fiaskiem zakończyły się kilkutygodniowe negocjacje Samorządu Gminnego z właścicielem nieruchomości położonej naprzeciw Gimnazjum przy ul. Rogozińskiej w Skokach w sprawie nabycia przez Gminę działki pod budowę boiska „Orlik”.

Negocjacje te, dotyczące niewątpliwie najsłuszniejszej z praktycznego punktu widzenia lokalizacji „Orlika”, z uwagi na podnoszenie przez właściciela gruntu ceny, przy równoczesnym ograniczaniu powierzchni oferowanej do sprzedaży nieruchomości mogły zaowocować tylko jednym:

Powrotem do lokalizacji „Orlika” na nieruchomości gminnej przy ul Rogozińskiej, bezpośrednio za bazą Spółki z o.o. „Wspólnota”

I ta lokalizacja jest już pewna, a że w budżecie Gminy na rok 2012 i w budżecie Urzędu Marszałkowskiego zabezpieczono na ten cel odpowiednie środki, dzisiaj możemy zapewnić naszych czytelników, że skocki „Orlik” to rzecz pewna!

Obecnie w Urzędzie Miasta i Gminy trwa opracowywanie „Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia” niezbędnych do ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy zadania.

Niemniej, uprzedzając te fakty, możemy już dzisiaj powiedzieć, że nasz „Orlik” – planowany w godzinach przedpołudniowych do korzystania przez dzieci i młodzież szkolną, a w godzinach popołudniowych do użytku powszechnego mieszkańców, będzie obiektem oświetlonym i monitorowanym, na którym znajdą się min.

– parking na 16 samochodów

– boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x62m

– boisko do siatkówki i koszykówki o wymiarach 19,1×32,1m

I budynek zaplecza

Równolegle z budową „Orlika”, dla zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi którzy będą korzystać z tego obiektu na 270 m bieżących ul. Rogozińskiej, tj. od Gimnazjum w kierunku Potrzanowa planuje się wybudowanie chodnika z kostki brukowej.

[iframe width=”640″ height=”360″ src=”http://www.youtube.com/embed/DMJUNNq2Wsk?feature=player_detailpage” frameborder=”0″ allowfullscreen]