W latach 30 XX wieku na ówczesnym Rynku
W latach 30 XX wieku na ówczesnym Rynku

Przedstawiamy państwu wykonaną w latach trzydziestych XX wieku fotografię ze zbioru sióstr – pani Krystyny Obst i pani Romualdy Jastrząbek, na której możemy podziwiać stojącą na ówczesnym Rynku – w latach powojennych Placu Obrońców Stalingradu, a obecnie Placu Powstańców Wielkopolskich –  Figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Publikowane zdjęcie powstało dzięki ich kuzynce pani Łucji Nowickiej – Glapan i jej przyjaciółkom, które postanowiły utrwalić swą przyjaźń i uczyniły to w tle centralnej postaci ówczesnych Skoków- górującej nad zabudową Rynku Figurze Chrystusa.

Dzięki tej inicjatywie, naszym najstarszym mieszkańcom możemy przypomnieć Skoki z lat ich dzieciństwa, a tym urodzonym w 1939 i później, do których należy i  autor niniejszych słów, pokazać fragment Skoków z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Inicjatywę budowy figury mieszkańcy Skoków i parafii Świętego Mikołaja Biskupa pod przewodnictwem ówczesnego proboszcza księdza Tadeusza Zamysłowskiego podjęli w 1933, w którym uroczyście obchodzono 1900 rocznicę śmierci Chrystusa na krzyżu i który przez Kościół Katolicki ogłoszony został jako Rok Jubileuszowy Odkupienia Świata. Ukończenie budowy nastąpiło w 1935, a Jej poświęcenie prawdopodobnie miało miejsce w trakcie szczególnie uroczyście obchodzonego Święta Bożego Ciała.

Zlokalizowana we wschodniej części Rynku, przed budynkiem państwa Klapczyńskich – obecnie przed nieruchomością pani Ewy Rybickiej – Plac Powstańców Wielkopolskich 6, Figura, pod którą w kolejnych latach odbywały się ważne dla społeczności skockiej uroczystości kościelne i świeckie łączyła w sobie elementy religijne i patriotyczne. Imponującej wysokości cokół zwieńczała postać Jezusa, a na cokole mieściło się Godło Państwowe – Orzeł w Koronie oraz napis: „Boskiemu Sercu Jezusa za odzyskanie wolności w 1900 rocznicę odkupienia świata”

Niestety, mieszkańcom Skoków nie pozwolono długo cieszyć się ich dziełem. Już w pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskich Niemiec władze zadecydowały o usunięciu Figury. Jej cokół zburzono, a samą postać Chrystusa przeniesiono do zabudowań gospodarczych plebanii, gdzie dotrwała do wyzwolenia.

Nie bardzo łaskawe dla Figury były też lata powojenne. Ostatecznie, poprzez plac przykościelny, cmentarz parafialny i kościół, za sprawą proboszcza księdza Karola Kaczora i parafian  Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa w 2011 znalazła godne sobie miejsce na cokole przy kościele Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach.