27 lipca 2011 r. Gmina Skoki podpisała porozumienie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Skoki”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Osłonowego „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w wysokości 7.200,00 zł. Całkowita wartość projektu: 12.240,00 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r. i obejmuje takie działania, jak:

cykl zajęć (40 godz.) edukacyjno – profilaktyczno – terapeutycznych pn.: „Dziecko – artysta  o wielkim sercu” dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z różnymi problemami psychospołecznymi oraz zakup niezbędnych akcesoriów do ich przeprowadzenia (farby, kredki itp.);

40 godz. dyżurów psychologa polegających na indywidualnych bezpłatnych konsultacjach dla mieszkańców gminy Skoki;

40 godz. dyżurów prawnika polegających na indywidualnych bezpłatnych konsultacjach prawnych dla mieszkańców gminy Skoki;

dwa warsztaty edukacyjno – profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, które w przystępny sposób przedstawią problematykę przemocy.

Prawnik i psycholog wesprą działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Skokach.