W dniu dzisiejszym Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach wypłacił kolejne środki z Programu “Rodzina 500+”.

Tym razem decyzje otrzymało 128 rodzin na łączną kwotę 113 000,00zł, tzn. że w/w świadczenie otrzymało 226 dzieci.

Informujemy, że o kolejności rozpatrzenia wniosku decyduje data jego złożenia, niezależnie od tego czy jest on złożony osobiście czy też w formie elektronicznej.

Do dnia 28.04.2016 do tut. OPS wpłynęło 620 wniosków.

Wnioski można nadal składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach lub drogą elektroniczną.

Zachęcamy do składania wniosków.

Proces składania wniosków przebiega sprawnie – na chwilę obecną brak kolejek.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach