W związku z nowym okresem finansowym Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Gmina Skoki zamierza pozyskać dotacje na inwestycje gminne.

Do 31.03.2016 złożony zostanie wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach. W ramach zadania wykonane zostaną m.in.: docieplenie ścian i stropodachu, elewacje budynku, wymiana dwóch kotłów węglowych na kocioł gazowy wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki inwestycji zmniejszy się energochłonność obiektu oraz emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Kolejną inwestycją, którą chcielibyśmy zrealizować przy udziale funduszy UE, będzie budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach. Punkt przesiadkowy powstanie przy dworcu PKP, w obrębie którego planuje się zagospodarowanie terenu polegające na budowie wiaty rowerowej, parkingu na 111 miejsc postojowych z drogami dojazdowymi i ciągami pieszo-jezdnymi oraz zatoki autobusowej. W ramach zadania planuje się również budowę ulicy Dworcowej. Inwestycja, zgodnie z panującymi obecnie trendami w mobilności miejskiej, ma ułatwić mieszkańcom Gminy Skoki korzystanie z komunikacji zbiorowej oraz zachęcać do częstszego korzystania z niej.

Dzięki przynależności Gminy Skoki do Metropolii Poznań możemy aplikować o środki unijne na te zadanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Metropolia Poznań” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na złożenie wniosku o dofinansowanie mamy czas do 31.05.2016.