W ostatnim czasie aż czterech sołtysów z terenu naszej Gminy złożyło rezygnację z pełnionej funkcji. Dlatego w Sławicy, Roszkowie, Rakojadach i Kakulinie wybierane są nowe władze.

Pierwsze z cyklu zebrań wyborczych odbyło się we wtorek (16.02.2016) w Sławicy. W„Winnicy” gościło ponad pięćdziesięciu mieszkańców wsi i gości, a głos oddało czterdziestu jeden uprawnionych. Wybrano pierwszą w historii wsi … kobietę Sołtysa
Małgorzatę Florysiak. Mieszkańcy zdecydowali o pozostawieniu Rady Sołeckiej w zmniejszonym o jedną osobę składzie, który przedstawia się następująco:
przewodnicząca – Małgorzata Florysiak, członkowie – Halina Filipiak, Aleksandra Ratajczak- Witkowska, Zdzisław Rozpłochowski.
Słowa podziękowania należą się kandydującemu w wyborach – Panu Krzysztofowi Stożek, który otrzymał w wyborach o jeden głos mniej. Pan Krzysztof potwierdził swoją pomoc dla nowej Pani Sołtys. Z taką samą deklaracją wystąpił również ustępujący sołtys Pan Daniel Gapiński. Nowej Pani Sołtys życzymy dobrej współpracy i wsparcia ze strony mieszkańców wsi.

Na zdjęciu nowy Samorząd wsi Sławica, druga od lewej Sołtys wsi Małgorzata Florysiak