W piątek 8. stycznia w Gimnazjum w Skokach odbył się II Dzień Dla Życia. Dawcy kolejny raz mogli podzielić się krwią i uratować życie ludzkie. Zarejestrowało się 27 osób, krew oddało 19 co dało wynik 8,55 l. Każdy kto podzielił się najcenniejszym darem otrzymał gadżety ufundowane przez Miasto i Gminę Skoki.

Druhowie z OSP w Skokach przeprowadzili pokaz ratownictwa technicznego. Szczególne podziękowania składamy Dyrekcji Gimnazjum, Straży Pożarnej w Skokach, Arkadiuszowi Kowalewskiemu oraz Skupowi Złomu w Rogoźnie przy ul. Kolejowej i wszystkim, którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu.

Adrian Karczewski
Fundacja DDŻ

  • Uwaga krwiodawcy

    Odliczenie dla krwiodawców

    Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza honorowych dawców krwi z terenu powiatu wągrowieckiego do odbioru w Punkcie Krwiodawstwa zaświadczenia potwierdzającego ilość oddanej krwi w 2015. Otrzymane zaświadczenie upoważnia dawcę krwi do uzyskania odliczenia wartości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia o Opieki Społecznej z 7 grudnia 2004 (Dz. U. Nr 263 poz. 2625). Uzyskana kwota stanowi darowiznę na cele ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 101 z dnia 26 lipca 1991 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 nr 14 poz. 176. Kwota podlega odliczeniu od dochodu za miniony rok.

    Jan Maćkowiak
    prezes PCK w Wągrowcu