Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu wigilijnemu zorganizowanemu przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców oraz opiekunów, w dniu 21 grudnia w Restauracji Stary Fortepian. W spotkaniu tym oprócz wymienionych wyżej osób uczestniczyli także przedstawiciele samorządu gminnego, przewodnicząca gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przedstawiciele rady.

Uroczystość rozpoczęła się od życzeń złożonych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej pana Roberta Rogalińskiego. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy pana Tadeusza Kłosa. Po przemówieniach nadszedł moment na debiut naszych aktorek i aktorów niepełnosprawnych (uczniów klasy I g Gimnazjum oraz młodzieży ze świetlicy terapeutycznej w Skokach pod opieką pani Alicji Nowak) w specjalnie na tę okazję przygotowanych jasełkach. Wszyscy z występujących mieli małą tremę. Na szczęście wszystko potoczyło się niemal idealnie, każdy świetnie odegrał powierzoną mu rolę, a najważniejsze że występ podobał się publiczności o czym mogą świadczyć liczne brawa.

Po życzeniach nastąpił moment na który czekali z niecierpliwością wszyscy uczestnicy spotkania. W nasze skromne progi z wizytą i paczkami zawitał Święty Mikołaj. Po części oficjalnej wszyscy zasiedli do wieczerzy wigilijnej, na której nie zabrakło tradycyjnych potraw, takich jak : zupa rybna, kapusta czy karp.