19 lipca dziennik „ Rzeczpospolita” opublikował  wyniki rankingu gmin najskuteczniej wykorzystujących fundusze UE . Pod uwagę brano rok 2010. Gmina Skoki wśród gmin miejskich i miejsko – wiejskich zajęła 6 miejsce, na 100 podanych gmin, poprawiając tym samym 10 miejsce z roku ubiegłego.

Ranking powstał na podstawie danych o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych oraz wielkości przyznanego jednostkom samorządowym wsparcia unijnego z krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Jak co roku wykorzystano dane Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Pod uwagę brano wartość wykazanych w budżecie gminy dochodów z funduszy oraz łączną wartość umów o dofinansowanie zawartych w 2010r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Zobacz ranking >>>