Tradycją już się stało, że rokrocznie od kilkunastu lat burmistrz Miasta i Gminy Skoki organizujE dla swoich mieszkańców konkurs pt. Piękna i Zielona Gmina. Rzecz jasna stało się i tak tego roku. Konkurs organizowany jest dla mieszkańców naszej Gminy którym zależy na utrzymaniu wysokiej estetyki w swojej małej ojczyźnie, robią wszystko aby ich najbliższe otoczenie było zadbane i piękne.

W dniach 22 i 23 czerwca komisja w składzie przewodniczący Krzysztof Mańka, członkowie: Karolina Stefaniak, Aleksandra Frankowska i Łukasz Ogórkiewicz przeprowadziła ocenę 29 zgłoszonych w tym roku do konkursu posesji. Komisja brała pod uwagę min.: stan techniczny budynku (elewację, pokrycie dachowe), stan opłotowania itp.), małą architekturę (pergole, fontanny, skalniaki), porządek w najbliższym otoczeniu działki, roślinność, estetykę.
Ocenie podlegało także wyposażenie posesji w pojemniki na odpady stałe, kompostownik, sposób postępowania z odpadami płynnymi.

Tradycyjnie dla uczestników konkursu pan Tadeusz Kłos Burmistrz Miasta i Gminy Skoki zorganizował piknik, podczas którego wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy i nagrody. Uroczystość ta miała miejsce po raz drugi z rzędu na „ŁOWISKU U LESZKA” przy ul. Granicznej 2 w Skokach. 
Pan Burmistrz podziękował wszystkim za udział w konkursie, podkreślając niewątpliwy wkład uczestników w upiększenie wizerunku naszej Gminy i zachęcił do uczestnictwa w nim w latach następnych. 

Pierwsze trzy miejsca zajęli następujący uczestnicy:
1. Leszek Jankowski ze Skoków
2. Grażyna i Radosław Lubawi ze Skoków 
3. Witold Bzdęga z Lechlina

Pozostali uczestnicy wymienieni w przypadkowej kolejności:
Małgorzata Napierała – Jabłkowo 
Renata i Artur Kruś – Skoki
Kazimiera i Stefan Wojciechowscy – Skoki
Jadwiga Krukiewicz – Miączynek 
Lucyna i Piotr Babrakowscy – Skoki 
Barbara i Witold Tokarscy – Skoki 
Iwona Nowak – Skoki
Janina Szumigała – Jabłkowo
Aniela Zawidzka – Skoki
Bożena Witkowska – Skoki
Teresa i Wojciech Gracz – Grzybowo 
Krystyna Piotrowska – Skoki
Katarzyna i Jacek Dukszta – Skoki
Irena Ślósarczyk – Skoki
Anna Rosin – Skoki
Iwona Skorupa – Rejowiec 
Piotr Wojnach – Roszkowo
Alicja Czerniachowska – Skoki
Kamila i Maciej Maciejewscy – Skoki
Barbara i Arkadiusz Sommerfeld – Rejowiec
Małgorzata Rogal – Skoki
Dariusz Matuszczak – Skoki
Maria Pędzik – Skoki
Jadwiga Załuska – Potrzanowo
Rafał Karczewski – Lechlin
Paweł Grabiński – Lechlin

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałość i nowych pomysłów.