Małe zainteresowanie i niska frekwencja cechowała tegoroczne wybory uzupełniające do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 37. Nie inaczej było i w Mieście i Gminie Skoki.

Wystarczy stwierdzić, że na 6.913 uprawnionych do głosowania, we wszystkich 7-miu naszych obwodach wyborczych głosowało 224 osób, z których: 44 głosy oddano na Zbigniewa Ajchlera z Komitetu Wyborczego SLD, 102 głosy na Marię Janyskę z Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej, 38 głosów na Leszka Łochowicza z Komitetu Wyborczego PSL i 40 głosów na Henryka Stokłosę z Komitetu Wyborczego Henryka Stokłosy.

Nasze preferencje wyborcze, chociaż podobne do preferencji wyborców w większości gmin okręgu nie miały ostatecznie wpływu na wynik wyborów, a podsumowanie wszystkich oddanych głosów w okręgu wykazało, że mandat senatorski wygrał kandydat niezależny Henryk Stokłosa.

Wyniki wyborów w obwodach wyborczych naszej Gminy zamieszczamy w poniższej tabelce.

 

OKW nr

Uprawnionych do głosowania

Głosy oddane ważne

Głosy ważne otrzymane na kandydatów na senatorów

Ajchler
Zbigniew Czesław

Hanyska Maria Małgorzata

Łochowicz Leszek Roman

Stokłosa Henryk Tadeusz

1 w Skokach

1351

43

7

27

2

7

2 w Skokach

1843

61

11

29

13

8

3 w Kakulinie

588

21

1

10

4

6

4 w Lechlinie

1054

38

11

16

5

6

5 w Potrzanowie

570

28

5

7

9

7

6 w Rejowcu

1026

20

4

7

5

4

7 w Bliżycach

481

13

5

6

0

2

 

44

102

38

40