Z uwagi na poprawę bezpieczeństwa oraz zdarzające się co jakiś czas akty wandalizmu Gmina Skoki wyposaża coraz to nowe miejsca w całodobowy system monitoringu.

Do monitorowanych miejsc, takich jak m.in. Rynek, targowisko, boiska „Orlika” czy „Wełny” Skoki dołączył z początkiem roku budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach. Na system monitoringu OSP składają się 4 kamery, rejestrator nagrań oraz UPS podtrzymujący zasilanie w razie braku dostawy prądu.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zapis z kamer może być przekazany tylko i wyłączanie upoważnionym służbom na ich wniosek (np. policji).