W dniach 18-19 czerwca na terenie Miasta i Gminy Skoki została przeprowadzona ocena zgłoszonych posesji do konkursu „Piękna i Zielona Gmina 2007”.

Oceny dokonano w dwóch kategoriach „Najbardziej czyste i schludne obejście gospodarstwa rolnego”, w kategorii tej zgłoszono 3 gospodarstwa, oraz w kategorii „Dom z ogródkiem i obejściem” gdzie zgłoszono 22 posesji.

Komisja w składzie: przewodnicząca Karolina Stefaniak, członkowie Maria Kozłowska, Stanisław Kida i Łukasz Ogórkiewicz przy ocenie posesji brała pod uwagę min.: stan techniczny budynku (elewację, pokrycie dachowe, opłotowanie itp.), małą architekturę (pergole, fontanny, skalniaki), porządek w najbliższym otoczeniu działki, roślinność, estetykę.
Ocenie podlegało także wyposażenie posesji w pojemniki na odpady stałe, kompostownik, sposób postępowania z odpadami płynnymi.

Podsumowanie konkursu nastąpiło podobnie jak w roku poprzednim podczas pikniku we wsi Budziszewice 13 lipca o godzinie 16:00.

Lista uczestników konkursu „Piękna i Zielona Gmina 2007”
w następujących kategoriach:
Najbardziej czyste i schludne obejście gospodarstwa rolnego:

Miejsce Imię i Nazwisko Adres
I Halina Łączyńska Budziszewice
II Grażyna i Stanisław Derpińscy Budziszewice
III Danuta i Piotr Białachowscy Potrzanowo

Najładniejszy dom z ogródkiem i obejście:

Miejsce Imię i Nazwisko Adres
I Kornelia i Robert Koterasowie Kuszewo
II Kinga i Cezary Lubawi Potrzanowo
III Halina Pruss Skoki
IV Lidia Sobocińska Lechlin
V Bogumiła Janiszewska Skoki
VII Barbara i Witold Tokarscy Skoki

Pozostali uczestnicy konkursu w kategorii „Najładniejszy dom z ogródkiem i obejście”:

Józefa i Zenon Chojnaccy Roszkowo
Katarzyna Dycfeld Kuszewo
Anna i Stanisław Piątkowscy Glinno
Janina Sumigała
Przemysław Piotrowski
Jabłkowo
Aniela i Piotr Wojnach Roszkowo
Maria Pędzik
Ewa Wolniewicz
Skoki
Ilona i Przemysław Klimczakowie Kuszewo
Jolanta i Jerzy Sadłowscy Kuszewo
Henryka i Łucjan Klujowie Budziszewice
Zofia i Kazimierz Andrzejczakowie Roszkowo
Izabela i Artur Słomińscy Budziszewice
Katarzyna i Piotr Janc Potrzanowo
Renata Heliasz Stawiany
Mirosława i Henryk Nowakowie Budziszewice
Tadeusz Buras Roszkowo
Irena i Bernard Kosmowscy Budziszewice