Irena i Andrzej Antkowiakowie z Glinna, Danuta i Benedykt Kłosowscy z Rościnna, Zofia i Karol Witkowscy ze Stawian oraz Jadwiga i Zdzisław Baranieccy ze Skoków, w roku 1957 znajdowali się wśród 71 par narzeczeńskich, które złożyły przysięgę małżeńską przed ówczesnymi Kierownikami Urzędów Stanu Cywilnego na terenie obecnej Gminy Skoki wstępując w związki małżeńskie.

Wszystkim im udało się w związkach dotrwać Złotych Godów, które obchodzili w gronie swych najbliższych, dzieci i wnuków, a niektórzy i prawnuków. Wszystkim im też Prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński przyznał Medale „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.

W dniu 6 listopada br na zaproszenie burmistrza Tadeusza Kłosa do Urzędu Stanu Cywilnego w Skokach przybyli: Irena i Andrzej Antkowiakowie, Danuta i Benedykt Kłosowscy oraz Zofia i Karol Witkowscy.

Wizyta ta stała się uwieńczeniem Ich uroczystości Jubileuszowych, a w jej trakcie burmistrz udekorował przybyłych przyznanymi Im przez Prezydenta Medalami.
Dekoracji towarzyszyły słowa uznania za wspólnie przebytą drogę oraz życzenia dalszych lat szczęśliwego życia i cieszenia się przez Jubilatów szczęściem ich najbliższych.

Jubilaci obdarowani zostali też dokumentami pamiątkowymi oraz wiązankami kwiatów i okolicznościowymi bombonierkami. Był też tradycyjny toast za ich zdrowie oraz spotkanie przy kawie, w trakcie którego snuto wspomnienia z przeżytych lat.
W trakcie wspomnień i rozmów przybliżyły się postacie i drogi życiowe szanownych gości:

  • Irena i Andrzej Antkowiakowie wychowali 2 dzieci, doczekali się 5 wnuków i jednego prawnuka, a pan Andrzej całe swe dorosłe życie związał z pracą w Państwowych Gospodarstwach Rolnych;
  • Danuta i Benedykt Kłosowscy wychowali 7 dzieci, doczekali się 10 wnuków i jednego prawnuka , pan Benedykt pracował w Zakładach Przemysłu Terenowego, a następnie w Zakładzie H. Cegielski w Skokach;
  • Zofia i Karol Witkowscy wychowali 3 dzieci i doczekali się 8 wnuków, pan Karol swe życie związał z pracą w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Jubilatki – małżonki swe dorosłe życie związały z prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci oraz wnuków.

Stan zdrowia nie pozwolił na udział w spotkaniu Jadwidze i Zdzisławowi Baranieckim, którzy w związku wychowali 2 dzieci i doczekali się 3 wnuków, przy czym pani Jadwiga łączyła obowiązki domowe z pracą w Zakładzie Gastronomicznym, a pan Zdzisław związał się zawodowo z Zakładem Energetycznym w Czerwonaku.
By uhonorować państwo Baranieckich Medalami burmistrz Tadeusz Kłos wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego p. Joanną Wolicką – Przywarty odwiedził Ich w miejscu zamieszkania w Skokach.

Spotkanie urozmaiciły swymi występami dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skokach, które przybyły w towarzystwie wychowawczyni Lilianny Fryska.

E. Lubawy