W dniu dzisiejszym, tj. w czwartek 18 grudnia Burmistrz Tadeusz Kłos wraz z kierownikami Urzędu Miasta i Gminy Skoki spotkał się w wigilijnym klimacie ze Sołtysami z terenu Gminy Skoki.

Były tradycyjne życzenia świąteczne oraz łamanie się opłatkiem. Pan Burmistrz zaakcentował w sposób szczególny ogromne zaangażowanie sołtysów w pracę z mieszkańcami na rzecz swoich małych społeczności. Sołtysi otrzymali od pana Burmistrza świąteczne upominki w postaci kalendarzy ściennych i terminarzy z życzeniami, aby wybory sołtysów w 2015 roku były dla nich kolejnym mandatem zaufania od mieszkańców.